Trwa ładowanie...
d2x6m9u
d2x6m9u
espi

LOGZACT - Informacja o podpisaniu umowy (19/2014) - EBI

LOGZACT - Informacja o podpisaniu umowy (19/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2x6m9u
NEW CONNECT
Raport EBI nr 19 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-26
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Informacja o podpisaniu umowy
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Spółki Logzact S.A. (?Emitent?, ?Spółka?) niniejszym informuje o podpisaniu w dniu 25 listopada 2014 roku umowy na kredyt obrotowy finansujący akredytywę w ramach kontraktu z dostawcą rozwiązań z zakresu automatyki magazynowej, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 11/2014 z dnia 06.08.2014 roku. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest jej wartość, która przekracza 20% wartości kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Tomasz Grabiak Prezes Zarządu
Przemysław Biłozor Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2x6m9u

Podziel się opinią

Share
d2x6m9u
d2x6m9u