Trwa ładowanie...
d4ige0u

Lotos miał w II kw. 126,1 mln zł straty netto wobec 213 mln zł straty konsensusu (opis)

13.08. Warszawa (PAP) - Grupa Lotos miała w II kw. 2013 roku 126,1 mln zł straty netto wobec 529 mln zł straty przed rokiem. Wynik był lepszy od oczekiwań analityków na poziomie...

Share
d4ige0u

13.08. Warszawa (PAP) - Grupa Lotos miała w II kw. 2013 roku 126,1 mln zł straty netto wobec 529 mln zł straty przed rokiem. Wynik był lepszy od oczekiwań analityków na poziomie minus 213 mln zł.

Strata operacyjna wyniosła w tym okresie 100,8 mln zł wobec 861,4 mln zł straty przed rokiem i minus 126 mln zł konsensusu.

Wynik operacyjny według LIFO wyniósł w okresie kwiecień-czerwiec minus 14,5 mln zł wobec średniej prognoz analityków na poziomie plus 19,3 mln zł.

d4ige0u

Na wynik operacyjny grupy składały się wyniki segmentów: wydobywczego (plus 122,5 mln zł), produkcji i handlu (minus 226,2 mln zł) i pozostałej działalności (plus 0,8 mln zł), powiększone o korekty konsolidacyjne w wysokości 2,1 mln zł (głównie korekta zrealizowanej marży na zapasie ropy Rozewie i ropy litewskiej).

Wynik operacyjny okresu porównywalnego, czyli drugiego kwartału 2012 roku, zawiera efekt odpisu aktualizującego wartość udziałów w projekcie YME.

Przychody grupy spadły w okresie kwiecień-czerwiec 2013 r. do 6.118,8 mln zł z 8.384,1 mln zł rok wcześniej. Analitycy spodziewali się, że wyniosą one 6.669,2 mln zł.

Lotos w maju zakończył miesięczny postój remontowy rafinerii. Spółka informowała wcześniej, że spowoduje on obniżenie potencjału przerobowego gdańskiej rafinerii. Bezpośredni koszt postoju obniżył skonsolidowany wynik operacyjny drugiego kwartału 2013 r. o ok. 79,1 mln zł.

d4ige0u

Saldo na działalności finansowej w grupie wyniosło minus 71,5 mln zł.

"Składa się na nie głównie: ujemny wynik z tytułu skompensowania odsetek od zadłużenia, przychodów odsetkowych i prowizji na poziomie minus 54,5 mln zł, ujemne saldo różnic kursowych na poziomie minus 31,2 mln zł oraz dodatni efekt wyceny i rozliczenia transakcji zabezpieczających w wysokości 15,4 mln zł" - podała spółka w komentarzu do raportu.

Lotos, w związku z realizacją umowy inwestycyjnej zawartej z firmą CalEnergy, odwrócił wartość nakładów na aktywa trwałe związane z zagospodarowaniem złóż B-4 i B-6 w kwocie 48,3 mln zł.

"Aktywa, o których mowa, zostały wniesione aportem do spółki celowej Baltic Gas na pokrycie objętych przez grupę udziałów w tym podmiocie" - napisano w raporcie.

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła w II kwartale 4,08 USD/bbl.

Po pierwszym półroczu grupa miała 273,4 mln zł straty netto wobec 68,2 mln zł zysku netto rok wcześniej, 126,4 mln zł straty netto wobec 442,4 mln zł straty przed rokiem i 13,3 mld zł przychodów wobec 16,2 mld zł rok temu. (PAP)

morb/ ana/

d4ige0u

Podziel się opinią

Share
d4ige0u
d4ige0u