Trwa ładowanie...
d47yjuu
d47yjuu
espi

LOYD - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (4/2015) - EBI

LOYD - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (4/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d47yjuu

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 4 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-27 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki LOYD S.A. podaje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku ze wskazaniem na wyznaczony dzień ich publikacji. Raporty będą przekazywane w następujących terminach: - Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku - dnia 16 lutego 2015 r. - Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 roku - dnia 14 maja 2015 r. - Raport roczny za rok obrotowy 2014 oraz Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2014 - dnia 29 maja 2015 r. - Skonsolidowany raport okresowy kwartalny za II kwartał 2015 r. - dnia 14 sierpnia 2015 r. - Skonsolidowany raport okresowy kwartalny za III kwartał 2015 r. - dnia 16 listopada 2015 r. Emitent korzysta ze zwolnienia z obowiązku przekazywania odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych w oparciu o §5 ust.2a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Raporty MIESIĘCZNE - będą przekazywane najpóźniej do 14
dnia każdego miesiąca. Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego najpóźniej na dwa dni przed publikacją raportu okresowego. Podstawa Prawna: § 6 ust. 14. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Bartosz Kaczmarczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d47yjuu

Podziel się opinią

Share
d47yjuu
d47yjuu