Trwa ładowanie...
d2kp4ww
espi

LPP - Aneks do znaczącej umowy (31/2014)

LPP - Aneks do znaczącej umowy (31/2014)
Share
d2kp4ww
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-21
Skrócona nazwa emitenta
LPP
Temat
Aneks do znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LPP S.A. informuje, że w dniu 21 listopada 2014 roku został podpisany pomiędzy LPP S.A. a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. aneks do umowy kredytu (linia wielozadaniowa) zawartej 13 sierpnia 2004 roku. Na mocy wymienionego aneksu określono łączny limit wykorzystania poszczególnych produktów do kwoty 280 mln zł, przy czym w formie kredytów może być wykorzystana kwota do 190 mln zł, w formie akredytyw do 280 mln zł, zaś w formie gwarancji do 140 mln zł. Powyższa umowa została zawarta na warunkach rynkowych. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest jej wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych LPP S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

LPP SA
(pełna nazwa emitenta)
LPP Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-769 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ł?kowa 39-44
(ulica) (numer)
058 769 69 05 058 769 69 09
(telefon) (fax)
lpp@lpp.com.pl www.lpp.com.pl
(e-mail) (www)
583-10-14-898 190852164
(NIP) (REGON)
d2kp4ww

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-21 Dariusz Pachla Wiceprezes Zarządu
2014-11-21 Piotr Dyka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2kp4ww

Podziel się opinią

Share
d2kp4ww
d2kp4ww