Trwa ładowanie...
d2kwt1b

LPP - Zmiana stanu posiadania akcji LPP S.A. (49/2011)

LPP - Zmiana stanu posiadania akcji LPP S.A. (49/2011)

Share
d2kwt1b

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 49 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LPP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania akcji LPP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd LPP S.A. informuje, że 24 listopada 2011 roku otrzymał od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA powiadomienie poniższej treści: "Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 69 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539) informujemy, iż w wyniku transakcji zbycia akcji spółki LPP S.A. ("Spółka") z siedzibą w Gdańsku, zawartych w dniu 16 listopada 2011 roku, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK ("Aviva OFE") zmniejszył udziale w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 5%. Przed rozliczeniem wyżej wymienionych transakcji na dzień 18 listopada 2011 roku Aviva OFE posiadał 159.286 sztuk akcji Spółki, stanowiących 8,96% kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 159.286 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,01% ogólnej liczby głosów. Po zawarciu i rozliczeniu transakcji, o których
mowa powyżej, na dzień 21 listopada 2011 roku Aviva OFE posiadał 157.792 sztuk akcji Spółki, stanowiących 8,88% kapitału zakładowego (liczby wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 157.792 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 4,97% ogólnej liczby głosów." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2kwt1b

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-24 Dariusz Pachla Wiceprezes Zarządu
2011-11-24 Piotr Dyka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2kwt1b

Podziel się opinią

Share
d2kwt1b
d2kwt1b