Trwa ładowanie...
d2vafal

LS TECH-HOMES - Uchwały podjęte podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz proponowane zmia ... - EBI

LS TECH-HOMES - Uchwały podjęte podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz proponowane zmiany w Statucie Spółki (5/2015)

Share
d2vafal

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 5 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz proponowane zmiany w Statucie Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd LS Tech-Homes SA (?Spółka?) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 25 lutego 2015 roku. Jednocześnie Spółka informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Podczas obrad do protokołu nie został wniesiony żaden sprzeciw. Ponadto Spółka powiadamia o zamierzonej zmianie Statutu Spółki. Planowane zmiany dotyczą § 7 ust. 1 i § 8 ust. 1 Statutu. Jednocześnie zaznacza się, że zmiany Statutu Spółki nadane uchwałą nr 6 Walnego Zgromadzenia o którym mowa w niniejszym raporcie, uwzględniają również zmiany w Statucie Spółki wynikające z Uchwał Zarządu Spółki podjętych 22 grudnia 2014 r. a dotychczas niezarejestrowanych w Rejestrze Przedsiębiorców KRS. Aktualnie obowiązujące brzmienie § 7 ust. 1 i § 8 ust. 1 Statutu: ?§7. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10 500 000 zł (dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych). §8. 1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się
na: a) 6 000 000 (sześć milionów) akcji na okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 6000000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja; b) 6 200 000 (sześć milionów dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 6200000, c) 3 500 000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 3500000, d) 1 000 000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii D, o numerach 0000001 do 1000000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. e) 2 500 000 (dwa miliony pięćset tysięcy)akcji na okaziciela serii E, o numerach 0000001 do 2500000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. f) 1 800 000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii F, o numerach 0000001 do 1800000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.? Nowe brzmienie, po
spełnieniu warunków określonych w uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (treść uchwały podano w załączniku): ?§7. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19 500 000 zł (dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy złotych). §8. 1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: a) 6 000 000 (sześć milionów) akcji na okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 6000000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja; b) 6 200 000 (sześć milionów dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 6200000, c) 3 500 000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 3500000, d) 1 000 000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii D, o numerach 0000001 do 1000000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. e) 2 500 000 (dwa miliony pięćset tysięcy)akcji na okaziciela serii E, o numerach
0000001 do 2500000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. f) 1 800 000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii F, o numerach 0000001 do 1800000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, g) 2 000 000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii G, o numerach 0000001 do 2000000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, h) 6 000 000 (sześć milionów) akcji na okaziciela serii H, o numerach 0000001 do 6000000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, i) 10 000 000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii I, o numerach 0000001 do 10000000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.? Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | UchwalyNWZ25.02.2015_r.-0.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2vafal

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Leszek Surowiec Prezes Zarządu
Leszek Biernacki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2vafal

Podziel się opinią

Share
d2vafal
d2vafal