Trwa ładowanie...
d3yle7y

LST CAPITAL S.A. - Nabycie akcji LST CAPITAL S.A. przez Członka Zarządu. (43/2011)

LST CAPITAL S.A. - Nabycie akcji LST CAPITAL S.A. przez Członka Zarządu. (43/2011)

Share
d3yle7y
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-07
Skrócona nazwa emitenta
LST CAPITAL S.A.
Temat
Nabycie akcji LST CAPITAL S.A. przez Członka Zarządu.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd LST CAPITAL S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 07 grudnia 2011 roku otrzymał informację przekazaną przez Członka Zarządu w trybie art. 160 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi o nabyciu łącznie 45 000 sztuk akcji Emitenta w wyniku następujących transakcji: - w dniu 07 września 2011 roku kupił 5 000 sztuk akcji po cenie 0,86 zł, - w dniu 14 listopada 2011 roku kupił 6 000 sztuk akcji po średniej cenie 0,75 zł, - w dniu 15 listopada 2011 roku kupił 140 sztuk akcji po cenie 0,68 zł, - w dniu 17 listopada 2011 roku kupił 9 860 sztuk akcji po cenie 0,71 zł, - w dniu 18 listopada 2011 roku kupił 4 000 sztuk akcji po cenie 0,71 zł, - w dniu 07 grudnia 2011 roku kupił 20 000 sztuk akcji po średniej cenie 0,63 zł. Transakcje miały miejsce na rynku regulowanym w trybie sesji zwykłej. Wartość dokonanych transakcji przekroczyła równowartość w złotych polskich 5.000 euro.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3yle7y

| | | LST CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | LST CAPITAL S.A. | | finanse - inne | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-104 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Pl. Grzybowski | | 10 lok 31 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 654 66 15 | | 22 201 21 31 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@lstcapital.pl | | www.lstcapital.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 928-000-79-23 | | 970455962 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-07 DARIUSZ JANUS PREZES ZARZĄDU
2011-12-07 PIOTR WOŹNIAK WICEPREZES ZARZĄDU

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3yle7y

Podziel się opinią

Share
d3yle7y
d3yle7y