Trwa ładowanie...
d4enjyu
espi

LST CAPITAL S.A. - Przyjęcie strategii LST CAPITAL S.A. na lata 2014-2016 (35/2013)

LST CAPITAL S.A. - Przyjęcie strategii LST CAPITAL S.A. na lata 2014-2016 (35/2013)
Share
d4enjyu

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LST CAPITAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przyjęcie strategii LST CAPITAL S.A. na lata 2014-2016 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") podaje do publicznej wiadomości główne założenia przyjętego przez Zarząd Emitenta w dniu 28 października 2013 roku planu rozwoju Spółki na lata 2014-2016. Głównym celem Spółki w przywołanej strategii jest koncentracja na zaawansowanych przemysłowych technologiach ceramicznych w ramach trzech projektów: LZMO S.A., BALTIC CERAMICS S.A., INDUSTRY TECHNOLOGIES S.A. Inwestycje wyróżniają się tym, iż nie mają konkurencji w regionie i dają perspektywy bardzo wysokich stóp zwrotu. Strategia LST CAPITAL S.A. zakłada również, że wszystkie jej kluczowe projekty zostaną wprowadzone na rynki prowadzone przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w celu uzyskania ich rynkowej wyceny. Posłuży to uzyskaniu wyższych wycen przy sprzedaży inwestorowi branżowemu. Kluczowym celem strategii jest również stworzenie pod nową nazwą - IndygoTech Minerals S.A., najbardziej zaawansowanego technologicznie holdingu ceramicznego, w regionie Europy
Środkowo-Wschodniej, opierającego swoje przewagi konkurencyjne na wiedzy i technologii. Przyjęty plan strategii zakłada: I. Docelowo osiągnięcie przez LZMO S.A. co najmniej 10% udziału w regionalnym rynku systemów kominowych o szacowanej wartości 1,4 mld zł rocznie. II. Docelowo osiągnięcie przez BALTIC CERAMICS S.A. pozycji wiodącego producenta ultralekkich proppantów ceramicznych, z 5% udziałem w światowej produkcji proppantów ceramicznych. III. Wejście przez INDUSTRY TECHNOLOGIES S.A. na rynek izolatorów formowanych izostatycznie w technologii C-130 i osiągnięcie pozycji regionalnego lidera dostaw dla przemysłu elektroenergetycznego w zakresie korpusów izolacyjnych do wysokich napięć. Bardziej szczegółowy opis przyjętego planu strategii zamieszony został w formie dokumentu "Strategia LST CAPITAL na lata 2014-2016" stanowiącej załącznik do niniejszego raportu wraz z prezentacją oraz dostępnej na stronie internetowej Emitenta. W opinii Zarządu realizacja przyjętego planu rozwoju na lata 2014-2016 będzie
miała przełożenie na dynamiczny rozwój i istotne wzmocnienie pozycji rynkowej LST CAPITAL S.A. oraz spółek zależnych. Wskazane założenia strategii LST CAPITAL S.A. w żadnym zakresie nie stanowią prognozy ani szacunków wyników finansowych Emitenta. Podawane liczby dotyczące przyszłości nie stanowią prognoz ani szacunków, lecz cele które chce osiągnąć Emitent. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | LSTSTRATEGIA2014-2016.pdf | Strategia LST CAPITAL S.A. na lata 2014-2016 | | | | | | | | | |
| | LSTstrategia2014-2016_prezentacja.pdf | Prezentacja do strategii LST CAPITAL na lata 2014-2016 | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

LST CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LST CAPITAL S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-549 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Piękna 11 lok 17
(ulica) (numer)
+48 22 629 12 47 +48 22 201 21 31
(telefon) (fax)
office@lstcapital.pl www.lstcapital.pl
(e-mail) (www)
928-000-79-23 970455962
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-28 Dariusz Janus Prezes Zarządu
2013-10-28 Andrzej Krakówka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4enjyu

Podziel się opinią

Share
d4enjyu
d4enjyu