Trwa ładowanie...
d15ldww

LST CAPITAL S.A. - Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania akcji LST CAPITAL S.A. (41/2011)

LST CAPITAL S.A. - Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania akcji LST CAPITAL S.A. (41/2011)

Share
d15ldww

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 41 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LST CAPITAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania akcji LST CAPITAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd LST CAPITAL S.A. informuje, że w dniu 25 listopada 2011 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej ("Ustawa o ofercie") od Pana Bogdana Małachwiej, który poinformował, że w dniu 25 listopada 2011 roku nabył na sesji giełdowej 7.000 akcji LST CAPITAL S.A., stanowiących 0,02% kapitału zakładowego oraz 0,02% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu LST CAPITAL S.A., tym samym zwiększył swój udział o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przed ww. zmianą Pan Bogdan Małachwiej wraz z podmiotami zależnymi posiadał 9.470.399 akcji LST CAPITAL S.A., stanowiących 21,37% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 9.470.399 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 21,37% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu LST CAPITAL S.A. Na dzień przekazania zawiadomienia Pan Bogdan Małachwiej wraz z podmiotami zależnymi posiada 9.477.399 akcji zwykłych na okaziciela LST CAPITAL S.A.,
stanowiących 21,39% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 9.477.399 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 21,39% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu LST CAPITAL S.A. W okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia Pan Bogdan Małachwiej nie wyklucza dalszego zwiększania lub zmniejszania swojego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu LST CAPITAL S.A. Podmiotami zależnymi od Pana Bogdana Małachwieja, które posiadają akcje LST CAPITAL S.A. są: Remilno Trading & Investments Ltd z siedzibą na Cyprze oraz European Power Group S.A. z siedzibą w Warszawie. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d15ldww

| | | LST CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | LST CAPITAL S.A. | | finanse - inne | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-104 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Pl. Grzybowski | | 10 lok 31 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 654 66 15 | | 22 201 21 31 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@lstcapital.pl | | www.lstcapital.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 928-000-79-23 | | 970455962 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-25 Dariusz Janus Prezes Zarządu
2011-11-25 Piotr Woźniak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d15ldww

Podziel się opinią

Share
d15ldww
d15ldww