Trwa ładowanie...
d2ufhka

LUBAWA - obciążenie zastawem aktywów spółek zależnych na zabezpieczenie kredytu powyżej 1.000.000 ...

LUBAWA - obciążenie zastawem aktywów spółek zależnych na zabezpieczenie kredytu powyżej 1.000.000 euro (18/2014)

Share
d2ufhka

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-25 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | LUBAWA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | obciążenie zastawem aktywów spółek zależnych na zabezpieczenie kredytu powyżej 1.000.000 euro | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Dnia 24 listopada 2014 r. otrzymano informację o dokonaniu wpisu do rejestru zastawów. Zastaw rejestrowy ustanowiono na maszynach będących własnością spółki zależnej od Emitenta ? Litex Promo spółka z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim. Wartość ewidencyjna obciążonych zastawem rejestrowym aktywów 3.552.458,00 złotych. Zastaw ten ustanowiono w celu zabezpieczenia spłaty kredytu udzielonego przez Raiffeisen Bank Polska S.A. spółka zależnym od Emitenta ? Litex Promo spółka z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim i Miranda spółka z o.o. w Turku. Jest to typowa umowa zastawu rejestrowego, uprawniająca kredytujący bank do zaspokojenia się z przedmiotu zastawu. Wartość zabezpieczonego zastawem kredytu: 9.000.000 złotych. Wartość kredytu zabezpieczonego zastawem przekracza równowartość 1.000.000 euro, wartość udzielonego spółkom zależnym kredytu nie przekracza wartości 10% kapitałów własnych emitenta. Emitent oraz spółki zależne nie mają związków kapitałowych i personalnych z zastawnikiem ? kredytującym bankiem. | | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ufhka

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | LUBAWA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | LUBAWA | | Lekki (lek) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 64-400 | | Ostrów Wielkopolski | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Staroprzygodzka | | 117 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 62 737 57 00 | | +48 62 737 57 08 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@lubawa.com.pl | | www.lubawa.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 744-00-04-276 | | 510349127 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-25 Marcin Kubica Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ufhka

Podziel się opinią

Share
d2ufhka
d2ufhka