Trwa ładowanie...
d4e1m36
espi

LUBAWA - Zawarcie przez spółkę zależną umowy wykupu wierzytelności (77/2011)

LUBAWA - Zawarcie przez spółkę zależną umowy wykupu wierzytelności (77/2011)
Share
d4e1m36

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 77 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LUBAWA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez spółkę zależną umowy wykupu wierzytelności | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim informuje, iż w dniu 17.11.2011 r. (data wpływu umowy do Spółki 30.11.2011 r.) spółka zależna Litex Promo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, podpisała z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, umowę wykupu wierzytelności z przyznanym odnawialnym limitem finansowania w wysokości 2 500 000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych). Okres obowiązywania przyznanego w ramach umowy limitu: od 17.11.2011 r. do 16.11.2012 r. Koszty limitu na wykup wierzytelności określono na następującym poziomie: 1. Stopa dyskontowa jest wyznaczana dla: a. PLN ? jako stopa referencyjna WIBOR powiększona o marżę Banku, odsetki dyskontowe zostaną powiększone o należną kwotę podatku VAT. b. EUR ? jako stopa referencyjna EURIBOR powiększona o marżę Banku, odsetki dyskontowe zostaną powiększone o należną kwotę podatku VAT. 2. Koszty prowizji (aranżacyjnej, operacyjnej i od limity finansowania wymagalnej na
koniec roku kalendarzowego) nie odbiegają od poziomów kosztowych funkcjonujących na rynku. Prowizje zostaną powiększone o należną kwotę podatku VAT. Zabezpieczenie umowy wykupu wierzytelności stanowi: 1. Pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku bieżącym Litex Promo Sp. z o.o., prowadzonym w ING Bank Śląski S.A., 2. Hipoteka łączna umowna w kwocie 3 250 000,00 zł (słownie trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) na nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim, objętej księgami wieczystymi KW nr KZ1W/00062349/8 i KW nr KZ1W/00064024/8 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej., 3. Wyrażenie zgody przez Litex Promo Sp. z o.o. na wystawienie przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty 3.750.000,00 zł (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności do dnia 16.11.2015 r. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. | | |
| | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

LUBAWA SA
(pełna nazwa emitenta)
LUBAWA Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
64-400 Ostrów Wielkopolski
(kod pocztowy) (miejscowość)
Staroprzygodzka 117
(ulica) (numer)
+48 62 737 57 00 +48 62 737 57 08
(telefon) (fax)
info@lubawa.com.pl www.lubawa.com.pl
(e-mail) (www)
744-00-04-276 510349127
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-01 Piotr Ostaszewski Prezes Zarządu
2011-12-01 Jarosław Szpak WIceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4e1m36

Podziel się opinią

Share
d4e1m36
d4e1m36