Trwa ładowanie...
d3un9r9
d3un9r9
espi

LUBAWA - Zbycie pakietu akcji (11/2011)

LUBAWA - Zbycie pakietu akcji (11/2011)
Share
d3un9r9
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2011
Data sporządzenia: 2011-02-15
Skrócona nazwa emitenta
LUBAWA
Temat
Zbycie pakietu akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Emitent informuje, iż 15 lutego 2011 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Wiceprezes Zarządu Spółki Pani Anny Zarzyckiej-Rzepeckiej o następującej treści:"Zawiadamiam, iż na sesji giełdowej w dniu 14 lutego 2011 roku wraz z mężem Sebastianem Rzepeckim dokonaliśmy sprzedaży 98.00 (słownie:dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji Spółki Lubawa S.A. za kwotę 125.440 zł. (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy czterysta czterdzieści złotych) tj. po średniej cenie za akcję 1,28 zł."

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

LUBAWA SA
(pełna nazwa emitenta)
LUBAWA Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
86-300 Grudziądz
(kod pocztowy) (miejscowość)
Waryńskiego 32-36
(ulica) (numer)
089 645 25 41 089 645 22 55
(telefon) (fax)
info@lubawa.com.pl www.lubawa.com.pl
(e-mail) (www)
744-00-04-276 510349127
(NIP) (REGON)
d3un9r9

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-15 Piotr Ostaszewski Prezes Zarządu
2011-02-15 Anna Zarzycka-Rzepecka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3un9r9

Podziel się opinią

Share
d3un9r9
d3un9r9