Trwa ładowanie...
d389d2w

LUBAWA - Zejście poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów (78/2011)

LUBAWA - Zejście poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów (78/2011)

Share
d389d2w

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 78 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LUBAWA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zejście poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd LUBAWA S.A. (dalej jako "Spółka") informuje, iż w dniu 19 grudnia 2011 r. wpłynęło do Spółki od Pana Krzysztofa Fijałkowskiego zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie informuje, iż w wyniku dokonanej w dniu 12 grudnia 2011 r. transakcji sprzedaży 3.000 szt. akcji Spółki, zmniejszył się poziom zaangażowania Pana Krzysztofa Fijałkowskiego w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki poniżej progu 5%. W wyniku tejże transakcji Pan Krzysztof Fijałkowski posiada 5.461.000 sztuk akcji Spółki, stanowiących 4,99% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 5.461.000 głosów, które stanowią 4,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przed ww. transakcją Pan Krzysztof Fijałkowski posiadał 5.464.000 sztuk akcji Spółki, stanowiących 5,00% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do
5.464.000 głosów, co stanowi 5,00% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d389d2w

| | | LUBAWA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | LUBAWA | | Lekki (lek) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 64-400 | | Ostrów Wielkopolski | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Staroprzygodzka | | 117 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 62 737 57 00 | | +48 62 737 57 08 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@lubawa.com.pl | | www.lubawa.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 744-00-04-276 | | 510349127 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-20 Piotr Ostaszewski Prezes Zarządu
2011-12-20 Jarosław Szpak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d389d2w

Podziel się opinią

Share
d389d2w
d389d2w