Trwa ładowanie...
d3nn8un

LUG - Raport miesięczny LUG S.A. za marzec 2015 roku (6/2015) - EBI

LUG - Raport miesięczny LUG S.A. za marzec 2015 roku (6/2015)

Share
d3nn8un
NEW CONNECT
Raport EBI nr 6 / 2015
Data sporządzenia: 2015-04-14
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Raport miesięczny LUG S.A. za marzec 2015 roku
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze przekazuje raport miesięczny za marzec 2015 roku. Podstawa prawna: ust. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"
Załączniki
Plik Opis
RaportmiesiecznyLUGS.A.zamarzec2015_roku-0.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Ryszard Wtorkowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3nn8un

Podziel się opinią

Share
d3nn8un
d3nn8un