Trwa ładowanie...
d1fq7oo
d1fq7oo
espi

LUXIMA S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach osoby nadzorującej i zmiana udziału w głosach....

LUXIMA S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach osoby nadzorującej i zmiana udziału w głosach. (4/2012)
Share
d1fq7oo

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LUXIMA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transakcjach na akcjach osoby nadzorującej i zmiana udziału w głosach. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki LUXIMA S.A. ("Spółka") wskazuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie o zbyciu przez pana Jarosława Zygmunta Rewuckiego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, 800.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki. Zbycie akcji nastąpiło w dniu 15.03.2012 r. na podstawie umowy cywilnoprawnej sprzedaży. Cena zbycia została określona na 0,22 zł za akcję. Jednocześnie pan Jarosław Zygmunt Rewucki wskazał, że ww. transakcja spowodowała zmianę posiadanego przez niego udziału w głosach w Spółce poniżej progu 5%. Przed dokonaniem powyższej transakcji pan Jarosław Zygmunt Rewucki posiadał 832.297 (osiemset trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, reprezentujących 5,07 proc. (pięć i siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 832.297 (osiemset trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem ), to jest 5,07 proc. (pięć i siedem setnych procenta), głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu powyższej transakcji pan Jarosław
Zygmunt Rewucki posiada 32.297( trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 0,19 proc. ( dziewiętnaście setnych procenta) głosów na walnym zgromadzeniu i w kapitale Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-19 Dorota Konarska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1fq7oo

Podziel się opinią

Share
d1fq7oo
d1fq7oo