Trwa ładowanie...
d42e408
espi

LW BOGDANKA S.A. - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW Akcji zw...

LW BOGDANKA S.A. - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW Akcji zwykłych na okaziciela Serii B (7/2013)

Share
d42e408

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LW BOGDANKA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW Akcji zwykłych na okaziciela Serii B | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance informuje, iż w dniu 30.01.2013 r., Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") na podstawie wniosku, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym 6/2013, podjął uchwałę nr 118/2013, w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW akcji zwykłych na okaziciela Serii B spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. o wartości nominalnej 5 zł każda. Do obrotu giełdowego dopuszczonych zostało 34.754 akcji zwykłych na okaziciela Serii B spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. o wartości nominalnej 5 zł każda, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 4 lutego 2013 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLLWBGD00016. Podstawa prawna przekazania raportu: RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim §34 ust.1 pkt 2. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d42e408

| | | LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | LW BOGDANKA S.A. | | Surowcowy (sur) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 21-013 | | Puchaczów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Bogdanka | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-81) 462 56 00 | | (0-81) 462 56 17 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | bogdanka@lw.com.pl | | www.bogdanka.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 713-000-57-84 | | 430309210 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Waldemar Bernaciak Z-ca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Logistyki
2013-01-31 Grzegorz Gawroński Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d42e408

Podziel się opinią

Share
d42e408
d42e408