Trwa ładowanie...
d2c6ov5

LZMO Spółka Akcyjna - Zawarcie ugody sądowej (5/2015) - EBI

LZMO Spółka Akcyjna - Zawarcie ugody sądowej (5/2015)

Share
d2c6ov5

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 5 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-06 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie ugody sądowej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd LZMO S.A. z siedzibą w Lubsku (?LZMO?) informuje o zawarciu sądowej ugody pomiędzy LZMO i kooperantem z Niemiec oraz firmą Schiedel GmbH&Co.KG (?Schiedel?), na mocy której Strony postanowiły zakończyć wzajemny spór sądowy. Sprawa sądowa dotyczyła zaprzestania oferowania, reklamowania i sprzedaży przez LZMO izostatycznych rur ceramicznych z oznaczeniem ?WA? i/lub ?B2N1/D3P1? jako niespełniających obowiązującego wymogu dotyczącego poziomu przepuszczalności pary wodnej określonego zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską EN 1457:1999. Wartość przedmiotu sporu wynosiła 100.000,00 EUR. W podpisanej ugodzie LZMO zobowiązała się, że nie będzie oferowała i promowała na terenie Niemiec izostatycznych rur i kształtów do systemów kominowych z oznaczeniem ?WA? i/lub ?B2N1/D3P1?, o ile rury te nie będą spełniać wymagań dotyczących przepuszczalności pary wodnej. Za każde naruszenie tego zobowiązania LZMO zobowiązana będzie do zapłaty kary w wysokości 5.100,00 EUR. W wyniku zawartej ugody postępowanie sądowe
zostało zakończone, a Strony potwierdziły całkowite zniesienie roszczeń, jakie były podnoszone w procesie sądowym oraz kosztów procesowych. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2c6ov5

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Artur Sławiński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2c6ov5

Podziel się opinią

Share
d2c6ov5
d2c6ov5