Trwa ładowanie...
dd11q71
espi

M DEVELOPMENT S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA (36/2013)

M DEVELOPMENT S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA (36/2013)
Share
dd11q71

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 36 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | M DEVELOPMENT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd M Development Spółki Akcyjnej ("Spółka") z siedzibą w Łodzi (91-071), przy ul. Ogrodowej 72/74, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000349490, Nr NIP: 7272757318, Nr REGON: 100844077, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402? oraz art. 402? Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 23 listopada 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00, w siedzibie Spółki, w Łodzi, przy ul. Ogrodowej 72/74, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 4.Wybór komisji skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad Walnego
Zgromadzenia. 6.Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej i powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. 7.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany Statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji w celu pokrycia strat Spółki. 8.Zamknięcie obrad. W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały: (1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, (2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu NWZA.pdf | Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał.pdf | Projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

M DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
M DEVELOPMENT S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
91-071 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ogrodowa 72/74
(ulica) (numer)
(42) 630 20 76
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-28 Andrzej Kochański Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dd11q71

Podziel się opinią

Share
dd11q71
dd11q71