Trwa ładowanie...
d1t4057

M.W. TRADE - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade SA w ...

M.W. TRADE - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade SA wraz z projektami uchwał, w tym proponowane zmiany w Statucie (13/2015)

Share
d1t4057
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-06
Skrócona nazwa emitenta
M.W. TRADE
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade SA wraz z projektami uchwał, w tym proponowane zmiany w Statucie
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd M.W. Trade SA (Spółka, Emitent) w załączniku przekazuje: - ogłoszenie o zwołaniu na 2 kwietnia 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się we Wrocławiu w siedzibie Getin Holding SA przy ul. Gwiaździstej 66, w Sali konferencyjnej (na 26 piętrze) o godzinie 10:00; a także - projekty uchwał mających być przedmiotem obrad, w tym proponowane zmiany w Statucie Emitenta (oraz treść tekstu jednolitego Statutu). Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 11 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik Opis
zał. 1 Ogłoszenie o ZWZA M.W. Trade SA_02.04.2015.pdf zał. 1 Ogłoszenie o ZWZA M.W. Trade SA_02.04.2015
zał. 2 Projekty uchwałZWZA M.W. Trade SA02.04.2015.pdf zał. 2 Projekty uchwałZWZA M.W. Trade SA02.04.2015
zał. 3 zał. do Projektów uchwał_Sprawozdanie RN M.W. Trade SA za 2014 rok.pdf zał. 3 zał. do Projektów uchwałSprawozdanie RN M.W. Trade SA za 2014 rokZWZA M.W. Trade SA_02.04.2015

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1t4057

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | M. W. TRADE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | M.W. TRADE | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 53-317 | | Wrocław | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Powstańców Śląskich | | 125/200 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 71 790 20 50 | | 71 790 20 55 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | relacje_inwestorskie@mwtrade.pl | | www.mwtrade.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 897 16 95 167 | | 933004286 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-06 Rafał Wasilewski Prezes Zarządu
2015-03-06 Maciej Mizuro Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1t4057

Podziel się opinią

Share
d1t4057
d1t4057