Trwa ładowanie...
d8ftlt9
espi

M.W. TRADE - Zawarcie umowy poręczenia (106/2011)

M.W. TRADE - Zawarcie umowy poręczenia (106/2011)

Share
d8ftlt9
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 106 / 2011
Data sporządzenia: 2011-10-31
Skrócona nazwa emitenta
M.W. TRADE
Temat
Zawarcie umowy poręczenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd M.W. Trade SA ("Emitent") informuje, że w dniu 31.10.2011 roku wpłynęła do Spółki podpisana przez Emitenta i Idea Bank SA ("Bank") z siedzibą w Warszawie umowa poręczenia pożyczki ("Umowa"). Spółka zawarła powyżej wskazaną umowę poręczenia w związku z udzieleniem przez Bank pożyczki o wartości 20 000 tys. PLN na rzecz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Szczegółowe warunki zawartej umowy nie odbiegają od standardów rynkowych. Wynagrodzeniem Emitenta jest prowizja z tytułu udzielania poręczenia. Poręczenie zostaje udzielone na okres do dnia spłaty wszystkich zobowiązań wynikających z kredytu. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta. Przy ustaleniu wartości przekroczenia progu 10% uwzględniono sumę umów zawartych z danym kontrahentem w okresie krótszym niż 12 miesięcy.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8ftlt9

| | | M. W. TRADE SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | M.W. TRADE | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 53-317 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Powstańców Śląskich | | 125/200 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 71 790 20 50 | | 71 790 20 55 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@mwtrade.pl | | www.mwtrade.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 897-16-95-167 | | 933004286 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-31 Rafał Wasilewski Prezes Zarządu
2011-10-31 Urszula Głogowska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8ftlt9

Podziel się opinią

Share
d8ftlt9
d8ftlt9