Trwa ładowanie...
d4m1i5r

M10 S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (1/2013)

M10 S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (1/2013)

Share
d4m1i5r
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-31
Skrócona nazwa emitenta
M10 S.A.
Temat
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Na podstawie zawiadomienia z dnia 30 stycznia 2013 roku, sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi otrzymanego od Członka Rady Nadzorczej, Emitent informuje, iż powziął informację o transakcji sprzedaży akcji Emitenta przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta. Z przekazanej informacji wynika, że podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta - zawarł w dniu 19 stycznia 2012 roku w drodze umowy cywilnoprawnej transakcje, w wyniku której podmiot blisko związany sprzedał 80.000 akcji Emitenta M10 S.A. Członek Rady Nadzorczej w przesłanym zawiadomieniu nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m1i5r

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Andrzej Endler Prezes Zarządu
2013-01-31 Krzysztof Przezak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m1i5r

Podziel się opinią

Share
d4m1i5r
d4m1i5r