Trwa ładowanie...
d157lj3

MABION S.A. - Podpisanie porozumienia dotyczącego pozyskiwania licencjobiorców (16/2014)

MABION S.A. - Podpisanie porozumienia dotyczącego pozyskiwania licencjobiorców (16/2014)

Share
d157lj3

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MABION S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie porozumienia dotyczącego pozyskiwania licencjobiorców | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mabion SA (?Spółka?, ?Mabion?) informuje o podpisaniu 27 maja 2014 r. pomiędzy Spółką a Plexus Ventures LLC (?Plexus?) porozumienia (?Porozumienie?) dotyczącego pozyskiwania przez Plexus na rzecz Mabion nowych kontraktów prowadzących pośrednio lub bezpośrednio do uzyskania przez nowych kontrahentów (licencjobiorców) licencji na lek Mabion CD20. Plexus jest firmą zajmującą się identyfikacją i pozyskiwaniem parterów biznesowych. Zgodnie z postanowieniami Porozumienia Plexus będzie miał wyłączność na świadczenie na rzecz Mabion usług, które będą polegać na przeprowadzeniu procesu identyfikacji potencjalnych licencjobiorców, aranżowaniu spotkań pomiędzy Spółką a ww. licencjobiorcami oraz doprowadzenia do podpisania kontraktów prowadzących pośrednio lub bezpośrednio do uzyskania przez ww. kontrahentów licencji na Mabion CD20. Porozumienie zostało podpisane na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia w określonych w Porozumieniu okolicznościach na 3 miesiące. Plexus przysługuje wynagrodzenie nie
przekraczające 55 tys. EUR (tj. około 230 tys. PLN wg. średniego kursu NBP z dnia komunikatu) w zależności od osiągnięcia przez Plexus wskazanych w Porozumieniu celów związanych z pozyskiwaniem nowych licencjobiorców. Ponadto w przypadku każdorazowego podpisania w wyniku działań Plexus kontraktu, na mocy którego Mabion udzieli licencji na Mabion CD20 nowemu kontrahentowi, Plexus przysługuje wynagrodzenie prowizyjne na poziomie kilku procent wartości opłat licencyjnych, bez późniejszych opłat z tytułu sprzedaży produktu, w zależności od jego wielkości i dodatkowy bonus za pozyskanie kontraktu do 15 maja 2015 r. Porozumienie nie przewiduje kar umownych ani nie zostało zawarte pod warunkami zawieszającymi lub rozwiązującymi. Spółka zobowiązała się do udzielenia wsparcia prawnego Plexus w przypadku jakikolwiek działań prawnych podjętych przeciwko Plexus w związku z wykonywaniem postanowień Porozumienia. Spółka zapewni również Plexus i osobom ze strony Plexus wskazanym w Porozumieniu, że nie ucierpią one w skutek
wykonywania przez Plexus postanowień Porozumienia. Podpisanie Porozumienia wpisuje się w opisane w Prospekcie Emisyjnym działania Spółki mające na celu wchodzenie na nowe rynki, a przede wszystkim w odniesieniu do rynków USA, EU, Kanady, Australii i Nowej Zelandii, Japonii. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d157lj3

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MABION SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MABION S.A. | | Farmaceutyczny (far) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 99-300 | | Kutno | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Józefów | | 9 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 (24) 3574220 | | +48 (24) 3551777 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@mabion.eu | | mabion.eu | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 775-256-13-83 | | 100343056 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-27 Sławomir Jaros Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d157lj3

Podziel się opinią

Share
d157lj3
d157lj3