Trwa ładowanie...
d2n5iw1

MAC: konferencja regionalna PO PC w Poznaniu (komunikat)

...

d2n5iw1
d2n5iw1

11.07. Warszawa - MAC informuje:

Michał Boni, minister administracji i cyfryzacji, wziął udział w konferencji regionalnej na temat założeń Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, która odbyła się dziś w Poznaniu.

W trakcie konferencji Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zaprezentowały założenia realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC) ma wspierać cyfryzację dzięki wykorzystaniu funduszy europejskich. PO PC ma wspierać budowę sieci szerokopasmowych (dostęp do internetu), rozwój produktów i e-usług opartych na nowych technologiach (zasoby sieci) oraz wspierać umiejętności cyfrowe obywateli.

d2n5iw1

Do tej pory pieniądze z funduszy unijnych na dofinansowanie projektów cyfrowych pochodziły z różnych programów operacyjnych. Na przedsięwzięcia dotyczące e-administracji szły środki z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG, 7. oś). Natomiast na szczeblu wojewódzkim - z Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

Zgodnie z zapisami Założeń Umowy Partnerstwa, przyjętymi przez Radę Ministrów 15 stycznia 2013 r., PO PC będzie realizował tylko cel tematyczny (CT) 2 (Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych) - oraz trzy priorytety inwestycyjne przypisane do tego celu w projekcie rozporządzenia dotyczącego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR):

  1. poszerzanie dostępu do sieci szerokopasmowych, rozwój sieci o wysokiej przepustowości i wspieranie przyjęcia nowych technologii i sieci w gospodarce cyfrowej;
  1. rozwój produktów i usług opartych na TIK, handlu zagranicznego oraz zwiększanie zapotrzebowania na TIK;
  1. wzmacnianie zastosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych dla e-administracji, e-learningu, e-integracji, e-kultury i e-zdrowia.
d2n5iw1

PO PC będzie programem jednofunduszowym, finansowanym wyłącznie ze środków EFRR. Program będzie realizowany na obszarze całej Polski - w 15 regionach słabiej rozwiniętych oraz w województwie mazowieckim, które w perspektywie 2014-2020 zostanie zaklasyfikowane do kategorii regionu lepiej rozwiniętego. Proponowana w projekcie UP alokacja na PO PC wynosi 1, 97 mld euro. W ramach PO PC planuje się realizację 4 osi priorytetowych:

  1. powszechny dostęp do szybkiego internetu
  1. e-administracja i otwarty rząd
  1. e-integracja grup wykluczonych cyfrowo i upowszechnienie TIK
  1. pomoc techniczna
d2n5iw1

Planowane powiązanie osi priorytetowych PO PC z priorytetami inwestycyjnymi:

Oś/Działanie Cele tematyczne Priorytety Inwestycyjne

I Oś priorytetowa CT 2 PI 2.1

II Oś priorytetowa CT 2 PI 2.3

III Oś priorytetowa CT 2 PI 2.2, 2.3

W ramach I Osi priorytetowej (Powszechny dostęp do szybkiego internetu) realizowany będzie cel szczegółowy 1 - Ograniczenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich i bardzo wysokich przepustowościach. Cel szczegółowy 1 realizowany będzie poprzez obszar wsparcia Rozwój sieci szerokopasmowych.

d2n5iw1

W ramach II Osi priorytetowej (e-administracja i otwarty rząd] będą realizowane 3 cele szczegółowe:

- cel szczegółowy 2 - podniesienie jakości i dostępności e-usług publicznych,

- cel szczegółowy 3 - poprawa cyfrowej efektywności funkcjonowania administracji rządowej,

- cel szczegółowy 4 - poprawa dostępności informacji sektora publicznego oraz zasobów publicznych.

Interwencja w ramach osi obejmie: elektronizację usług publicznych i podniesienie poziomu ich "e-dojrzałości" (w tym: udostępnienie na platformie e-PUAP), zapewnienie wysokiej interoperacyjności systemów informatycznych i rejestrów publicznych, zwiększenie profesjonalnej podaży informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystania, zwiększenie stopnia cyfryzacji wewnętrznych procesów w urzędach poprawę kwalifikacji kadr IT administracji publicznej, budowę i rozbudowę repozytoriów zasobów publicznych, digitalizację i udostępnienie zasobów publicznych.

d2n5iw1

W ramach III Osi priorytetowej (e-integracja grup wykluczonych cyfrowo i upowszechnienie TIK) będzie realizowany cel szczegółowy 5: eliminowanie barier kompetencyjnych i mentalnościowych w celu zwiększenia zapotrzebowania społecznego na dostęp szerokopasmowy, e-treści i e-usługi.

Konferencje są adresowane w szczególności do: przedsiębiorców, jednostek administracji samorządowej, jednostek administracji rządowej oraz jednostek im podległych, organizacji pozarządowych, jednostek badawczo- rozwojowych, jednostki naukowych, instytucji kultury, instytucji informacji turystycznej, jednostek odpowiedzialnych za zapewnienie funkcjonowania i rozwijanie polskiego systemu informacji turystycznej.

Szczegółowe informacje o Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na www.mac.gov.pl

Kolejne spotkania odbędą się w 19 lipca w Gdańsku i 24 lipca w Warszawie.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ aja/

d2n5iw1
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2n5iw1