Trwa ładowanie...
d1oj4oh
espi

MACRO GAMES S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji spółki Macro Games S.A. (2/2013)

MACRO GAMES S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji spółki Macro Games S.A. (2/2013)
Share
d1oj4oh

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MACRO GAMES S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania akcji spółki Macro Games S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Macro Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu, informuje iż w dniu 14 lutego 2013 roku otrzymał zawiadomienia od Spółki DOM INWESTYCYJNY MANAGEMENT & CONSULTING Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu zawiadomienie o następującej treści: "Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku za art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informujemy, iż w wyniku zbycia akcji spółki Macro Games S.A. ("Spółka") w dniu 11 lutego 2013 r. udział Domu Inwestycyjnego Management & Consulting Sp. z o. o. spadł poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. W związku ze zdarzeniem z dnia 11 lutego 2013 r., o którym mowa w zdaniu poprzednim, informujemy że: 1. przed zmianą udziału Dom Inwestycyjny Management & Consulting Sp. z o.o.posiadał 2.280.000 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy) sztuk akcji Spółki, co stanowiło 14,95% kapitału zakładowego Spółki oraz
posiadał 2.280.000 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowiło 14,95% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce. 2. Dom Inwestycyjny Management & Consulting Sp. z o. o. aktualnie posiada 553920 (pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia) sztuk akcji Spółki co stanowi 3,63% kapitału zakładowego Spółki oraz posiada 553920 (pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia) głosów z tych akcji, co stanowi 3,63% w ogólnej liczbie głosów (wg stanu operacyjnego rachunku papierów wartościowych na dzień 11 lutego 2013 r.)." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MACRO GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MACRO GAMES S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-614 WROCŁAW
(kod pocztowy) (miejscowość)
TRAWOWA 35A LOK. 1
(ulica) (numer)
+48 (71) 788 67 42 +48 (71) 788 67 42
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-14 Tomasz Kurek Prezes Zarządu Tomasz Kurek

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1oj4oh

Podziel się opinią

Share
d1oj4oh
d1oj4oh