Trwa ładowanie...
d1karyt
13-01-2016 18:06

Magellan: Cena w wezwaniu Banca Farmafactoring nie odpowiada wartości godziwej

Warszawa, 13.01.2016 (ISBnews) - Zarząd Magellana ocenia, że wezwanie na 100% akcji ogłoszone przez Banca Farmafactoring (BFF) jest zgodne z interesem spółki i ma uzasadnienie biznesowe dla każdej ze stron, jednak zaproponowana cena 64,0 zł za akcję nie uwzględnia w sposób pełny potencjału wzrostu wartości spółki i nie odpowiada ona wartości godziwej spółki, podał Magellan. 

d1karyt
d1karyt

"W opinii zarządu wezwanie jest zgodne z interesem spółki oraz ma uzasadnienie biznesowe dla spółki oraz wzywającego i BFF. Zarząd spółki postrzega BFF jako wartościowego partnera strategicznego, który mógłby wspierać rozwój spółki w przyszłości"- czytamy w stanowisku Magellana dotyczącym wezwania BFF.

W przypadku dojścia do skutku transakcji nabycia akcji w ramach wezwania, obie spółki - w ocenie zarządu Magellana - wzmocnią swoją pozycję na rynku europejskim oraz będą mogły skuteczniej i efektywniej realizować strategię ekspansji.

"Zarząd spółki dostrzega synergie we współpracy z BFF w zakresie:
- zmiany struktury i dostępności finansowania, w tym obniżenia kosztów finansowania działalności Spółki poprzez wykorzystanie płynności i licencji bankowej BFF,
- możliwego zwiększenia skali biznesu spółki na rynku polskim, w wyniku obniżenia kosztu finansowania oraz wykorzystania efektu dźwigni finansowej,
- możliwej optymalizacji kosztów operacyjnych,
- szybszej i skoordynowanej ekspansji na nowych rynkach zagranicznych,
- ujednolicenia oferty produktowej, poprzez krzyżowe wprowadzenie rozwiązań produktowych i operacyjnych spółki i BFF z rynków macierzystych
- korzyści skali nowoutworzonej grupy, bazujące na relacjach z dostawcami dla podmiotów ochrony zdrowia, oraz korzyści płynące z dywersyfikacji ryzyka oraz optymalizujące wykorzystanie zasobów w następstwie potencjalnej integracji BFF i spółki" - czytamy dalej.

Magellan podał, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym wzywającego są własnością Banca Farmafactoring Sp.A., banku utworzonego i prowadzącego działalność we Włoszech (Banca) oraz w Hiszpanii, za pośrednictwem w całości kontrolowanej spółki zależnej i oddziału.

d1karyt

Wzywający i Banca zamierzają wspierać dalszy rozwój spółki, a po zakończeniu wezwania planowane jest wycofanie akcji Magellana z obrotu publicznego.

"W szczególności, w zależności od wyniku wezwania, wzywający nie wyklucza zażądania, aby akcjonariusze sprzedali swoje akcje spółki w ramach procedury przymusowego wykupu na warunkach określonych w ustawie o ofercie publicznej i innych właściwych wiążących przepisach prawa" - czytamy także.

Cena oferowana w wezwaniu wynosi 64,0 zł.

Zgodnie z opinią o cenie akcji sporządzonej przez Pekao Investment Banking na zlecenie Magellana 13 stycznia 2016 r., cena zaproponowana w wezwaniu za akcje spółki nie odpowiada jej wartości godziwej.

d1karyt

"Po zapoznaniu się z opinią o cenie akcji sporządzoną przez Pekao IB zarząd stwierdza, że zaproponowana cena nie uwzględnia w sposób pełny potencjału wzrostu wartości spółki, uwzględniając więc długoterminowy okres inwestycyjny nie odpowiada ona wartości godziwej spółki" - czytamy dalej.

W ub. tygodniu Magellan poinformował, że zawarł z Banca Farmafactoring umowę, zgodnie z którą włoski inwestor zobowiązał się do ogłoszenia wezwania - samodzielnie lub przez podmiot zależny - do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Magellana w terminie jednego dnia roboczego od dnia zawarcia umowy.

Wzywający zamierza nabyć wszystkie akcje spółki tj. po wezwaniu zamierza kontrolować 100% całkowitej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu spółki, tj. 6.720.037 akcji spółki dających prawo do 6.720.037 głosów na walnym.

d1karyt

Wezwanie będzie zależne jedynie od spełnienia określonych warunków zawieszających m.in. otrzymanie przez inwestora zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, otrzymanie zgody Banku Włoch (wł. Banca d'Italia), podjęcie przez zwyczajne walne zgromadzenie emitenta uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 przeznaczającej cały zysk na kapitał zapasowy (brak wypłaty dywidendy).

Magellan to lider rynku usług finansowych sektora ochrony zdrowia, współpracujący z ponad 500 szpitalami. Z usług firmy korzystają międzynarodowe koncerny farmaceutyczne, korporacje dostarczające sprzęt medyczny oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, wśród nich również dostawcy usług outsourcingowych do szpitali. Magellan od 2007 jest notowany na GPW.

(ISBnews)

d1karyt
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1karyt