Trwa ładowanie...
dv9g2ff

MAGELLAN S.A. - Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii D (2/2015)

MAGELLAN S.A. - Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii D (2/2015)

Share
dv9g2ff
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-14
Skrócona nazwa emitenta
MAGELLAN S.A.
Temat
Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii D
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Magellan S.A. informuje, iż zgodnie z Uchwałą Nr 50/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 stycznia 2015 r., Zarząd GPW dopuścił do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 108.239 akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Magellan S.A. o wartości nominalnej 0,30 zł każda. Jednocześnie Spółka informuje, że Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 16 stycznia 2015 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym przedmiotowe akcje Spółki, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 16 stycznia 2015 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem ?PLMGLAN00018?. Podstawa prawna: § 34 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dv9g2ff

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MAGELLAN S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 90-330 | | Łódź | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Piłsudskiego | | 76 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 42 272 31 00 | | 42 272 31 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | magellan@magellan.pl | | www.magellansa.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 947-18-00-271 | | 471987671 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-14 Grzegorz Grabowicz Wiceprezes Zarządu
2015-01-14 Rafał Karnowski Prokurent Magellan S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dv9g2ff

Podziel się opinią

Share
dv9g2ff
dv9g2ff