Trwa ładowanie...
d1ia2r1
d1ia2r1
espi

MAGELLAN S.A. - Podpisanie aneksu do umowy kredytowej (138/2014)

MAGELLAN S.A. - Podpisanie aneksu do umowy kredytowej (138/2014)
Share
d1ia2r1
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 138 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-23
Skrócona nazwa emitenta
MAGELLAN S.A.
Temat
Podpisanie aneksu do umowy kredytowej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Magellan S.A. informuje, że w dniu 22 października 2014 roku Spółka powzięła informację o podpisaniu aneksu do umowy kredytowej z BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 października 2013 roku (raport bieżący nr 138/2013). Przedmiotowy aneks, datowany na dzień 21.10.2014 roku, wydłuża okres dostępności przyznanego limitu kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 20.000 tys. PLN do dnia 23 października 2015 roku. Pozostałe istotne postanowienia umowy nie uległy zmianie. Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MAGELLAN S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
90-330 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Piłsudskiego 76
(ulica) (numer)
42 272 31 00 42 272 31 01
(telefon) (fax)
magellan@magellan.pl www.magellansa.pl
(e-mail) (www)
947-18-00-271 471987671
(NIP) (REGON)
d1ia2r1

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-23 Grzegorz Grabowicz Wiceprezes Zarządu
2014-10-23 Rafał Karnowski Prokurent Magellan S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ia2r1

Podziel się opinią

Share
d1ia2r1
d1ia2r1