Trwa ładowanie...
d24lxji

MAGELLAN S.A. - Wyniki sprzedaży za 2010 rok (4/2011)

MAGELLAN S.A. - Wyniki sprzedaży za 2010 rok (4/2011)

Share
d24lxji

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MAGELLAN S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wyniki sprzedaży za 2010 rok | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Magellan S.A. informuje, że według danych na dzień 12.01.2011 roku Grupa Kapitałowa Magellan S.A. podpisała w 2010 roku umowy o łącznej wartości 918.643 tys. PLN, co stanowi wzrost o 320.754 tys. PLN, tj. o 54% w stosunku do 2009 roku. Zawarte umowy dotyczyły finansowania inwestycji oraz bieżącej działalności podmiotów działających na rynku medycznym w Polsce oraz na terenie Czech i Słowacji.Wartość kontraktacji bilansowej Grupy Kapitałowej Magellan S.A. w 2010 roku wyniosła 709.267 tys. PLN i była wyższa o 294.405 tys. PLN, tj. o 71% w stosunku do 2009 roku. Natomiast kontraktacja pozabilansowa w 2010 roku wynosiła 209.376 tys. PLN i była wyższa o 26.349 tys. PLN, tj. o 14% od kontraktacji okresu porównywalnego.Kontraktacja bilansowa odpowiada aktywom finansowym, które w wyniku podpisanych umów ujęte zostały w aktywach Grupy w ciągu poszczególnych okresów. Kontraktację pozabilansową stanowią zawarte umowy ramowe i warunkowe dotyczące produktów oferowanych przez Grupę.W czwartym kwartale 2010 roku
kontraktacja bilansowa Grupy miała wartość 243.900 tys. PLN, co oznacza wzrost o 40.550 tys. PLN, tj. o 20% w porównaniu do czwartego kwartału 2009 roku. Kontraktacja IVQ 2010 roku stanowi 34% kontraktacji bilansowej zrealizowanej w 2010 roku.Natomiast kontraktacja pozabilansowa w IVQ 2010 roku była równa 53.412 tys. PLN i była wyższa o 26.279 tys. PLN, tj. o 97% w stosunku do analogicznego okresu 2009 roku.Wysoka wartość sprzedaży zrealizowana w 2010 roku, regularna współpraca z dotychczasowymi kontrahentami i pozyskanie nowych klientów oraz wysoka wartość portfela aktywów finansowych zbudowanego na 31 grudnia 2010 stanowią podstawę dalszego dynamicznego rozwoju Grupy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24lxji

| | | MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MAGELLAN S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 90-057 | | Łódź | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Sienkiewicza 85/87 | | 85/87 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 42 637 17 90 | | 42 637 08 00 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zofia.jaruga@magellan.pl | | www.magellan.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 947-18-00-271 | | 471987671 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-12 Grzegorz Grabowicz Wiceprezes Zarządu
2011-01-12 Urban Kielichowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24lxji

Podziel się opinią

Share
d24lxji
d24lxji