Trwa ładowanie...
d6bm21m
d6bm21m
espi

MAGELLAN S.A. - Wyniki sprzedaży za I półrocze 2013 roku (92/2013)

MAGELLAN S.A. - Wyniki sprzedaży za I półrocze 2013 roku (92/2013)
Share
d6bm21m

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 92 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MAGELLAN S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wyniki sprzedaży za I półrocze 2013 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Magellan S.A. informuje, że w okresie 6 miesięcy 2013 roku Grupa Kapitałowa Magellan podpisała umowy o łącznej wartości 914.113 tys. PLN, co stanowi wzrost o 165.537 tys. PLN, tj. o 22% w stosunku do 6 miesięcy 2012 roku. Zawarte umowy dotyczyły finansowania inwestycji oraz bieżącej działalności podmiotów działających na rynku medycznym w Polsce oraz na terenie Czech i Słowacji. W okresie pierwszego półrocza 2013 wartość kontraktacji bilansowej Grupy Kapitałowej Magellan wyniosła 577.280 tys. PLN i była wyższa o 121.246 tys. PLN, tj. o 27% w stosunku do analogicznego okresu 2012 roku. Natomiast kontraktacja pozabilansowa w okresie 6 miesięcy 2013 roku wynosiła 336.833 tys. PLN i była wyższa o 44.291 tys. PLN, tj. o 15% od kontraktacji okresu porównywalnego. Kontraktacja bilansowa odpowiada aktywom finansowym, które w wyniku podpisanych umów ujęte zostały w aktywach Grupy w ciągu poszczególnych okresów. Kontraktację pozabilansową stanowią zawarte umowy ramowe i warunkowe dotyczące produktów oferowanych
przez Grupę. W drugim kwartale 2013 roku kontraktacja bilansowa Grupy miała wartość 346.952 tys. PLN, co oznacza wzrost o 109.140 tys. PLN, tj. o 46% w porównaniu do drugiego kwartału 2012 roku. Oznacza to również dynamiczny wzrost kwartał do kwartału ? wzrost wartości kontraktacji IIQ 2013 w stosunku do IQ 2013 o 51%. Kontraktacja bilansowa IIQ 2013 roku stanowi 60% kontraktacji bilansowej zrealizowanej w I półroczu 2013 roku. Natomiast kontraktacja pozabilansowa w IIQ 2013 roku była równa 142.137 tys. PLN i była wyższa o 43.186 tys. PLN, tj. o 44% w stosunku do analogicznego okresu 2012 roku. Wysoka wartość sprzedaży produktów finansowych oferowanych przez Grupę została zrealizowana na bazie regularnej współpracy z dotychczasowymi klientami oraz poprzez pozyskanie nowych kontrahentów. Grupa ocenia, że szeroka i elastyczna oferta produktowa dopasowywana do oczekiwań klientów i zmieniających się warunków rynkowych będzie stanowiła podstawę dalszego dynamicznego rozwoju Grupy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MAGELLAN S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
90-330 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Piłsudskiego 76
(ulica) (numer)
42 272 31 00 42 272 31 01
(telefon) (fax)
magellan@magellan.pl www.magellansa.pl
(e-mail) (www)
947-18-00-271 471987671
(NIP) (REGON)
d6bm21m

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-22 Krzysztof Kawalec Prezes Zarządu
2013-07-22 Rafał Karnowski Prokurent Magellan S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d6bm21m

Podziel się opinią

Share
d6bm21m
d6bm21m