Trwa ładowanie...
d4jnmnb
espi

MAKARONY POLSKIE S.A. - Korekta raportu bieżącego 39/2011 z dnia 27 października 2011 roku: Udzie...

MAKARONY POLSKIE S.A. - Korekta raportu bieżącego 39/2011 z dnia 27 października 2011 roku: Udzielenie poręczeń zabezpieczających zobowiązania kredytowe zaciągnięte przez spółkę zależną (39/2011)

Share
d4jnmnb

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 39 | / | 2011 | K | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-10-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MAKARONY POLSKIE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu bieżącego 39/2011 z dnia 27 października 2011 roku: Udzielenie poręczeń zabezpieczających zobowiązania kredytowe zaciągnięte przez spółkę zależną | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Makarony Polskie SA informuje, że w raporcie bieżącym numer 39/2011 z dnia 27 października 2011 roku niewłaściwie określono rodzaj poręczeń udzielonych spółce zależnej. W raporcie podano, że Makarony Polskie S.A. udzieliła poręczenia weksli in blanco wystawionych przez spółkę zależną Stoczek Sp. z o.o., w rzeczywistości poręczenia zostały udzielone na mocy cywilno-prawnych umów poręczeń zawartych pomiędzy Makarony Polskie S.A. i Bankiem BGŻ S.A. Pozostałe zapisy raportu bieżącego 39/2011 z dnia 27 października 2011 roku pozostają bez zmian. Poprawna treść raportu brzmi: Zarząd Makarony Polskie S.A., w związku z §5 ust.1 pkt 7 oraz §13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, informuje że Makarony Polskie S.A. udzieliła poręczeń zobowiązań kredytowych zaciągniętych przez spółkę zależną Stoczek Sp. z o.o. (Makarony Polskie S.A. posiada 100% udziałów w tej spółce), poprzez zawarcie dwóch
cywilno-prawnych umów poręczenia z Bankiem BGŻ S.A. Jedno z poręczeń zabezpiecza spłatę przez Stoczek Sp. z o.o. kredytu obrotowego (rewolwingowego) w wysokości 2.000.000,- zł zaciąganego przez tę spółkę w Banku BGŻ S.A. na okres od 27 października 2011 roku do 30 września 2013 roku w celu zabezpieczenia zwiększonego zapotrzebowania na kapitał obrotowy powstałego w związku z sezonowością produkcji wyrobów pod marką Tenczynek. Poręczenie obowiązywać będzie bezterminowo do kwoty 3.000.000,- zł. Drugie z poręczeń zabezpiecza spłatę przez Stoczek Sp. z o.o. kredytu inwestycyjnego w wysokości 2.500.000,- zł zaciąganego przez Stoczek Sp. z o.o. w Banku BGŻ S.A. w Warszawie na okres od 27 października 2011 roku do 30 listopada 2014 roku z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie składników majątku nabytych na podstawie Umowy sprzedaży z dnia 29 czerwca 2011 roku. Poręczenie obowiązywać będzie bezterminowo do kwoty 3.750.000,- zł. Makarony Polskie S.A. za udzielenie poręczenia nie otrzymała żadnego wynagrodzenia. |
| | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4jnmnb

| | | MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MAKARONY POLSKIE S.A. | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 35-082 | | Rzeszów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Podkarpacka | | 15 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 017 8753010 | | 017 8753011 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@makarony.pl | | www.makarony.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8133278856 | | 691674708 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-31 Paweł Nowakowski Prezes Zarządu
2011-10-31 Jarosław Szpryngwald Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4jnmnb

Podziel się opinią

Share
d4jnmnb
d4jnmnb