Trwa ładowanie...
d35zctw

MAKLERSKI - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFIX Dom Maklerski S.A. na dzień 24.04.2015 ... - EBI

MAKLERSKI - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFIX Dom Maklerski S.A. na dzień 24.04.2015 r. (11/2015)

Share
d35zctw
NEW CONNECT
Raport EBI nr 11 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-27
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFIX Dom Maklerski S.A. na dzień 24.04.2015 r.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd spółki EFIX Dom Maklerski S.A. przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ spółki na dzień 24.04.2015 r. wraz z projektami uchwał i innymi załącznikami. Podstawa prawna: §4 ust.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis
Formularzdowykonaniaprawaglosuprzezpelnomocnika-2.pdf
Informacjaoogolnejliczbieakcjiiglosowztychakcjinadzienogloszenia_27-3.pdf
Ogloszenieozwolaniu_ZWZA-0.pdf
ProjektyuchwalZWZA_24.04.2015r-1.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Tomasz Korecki Prezes Zarządu
Marek Żywicki Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d35zctw

Podziel się opinią

Share
d35zctw
d35zctw