Trwa ładowanie...
d337wws
espi

MAKOLAB - Korekta prognozy wartości przychodów ze sprzedaży w IV kwartale 2014 r. i wstępna wart ... - EBI

MAKOLAB - Korekta prognozy wartości przychodów ze sprzedaży w IV kwartale 2014 r. i wstępna wartość przychodów ze sprzedaży w 2014 r. (3/2015)

Share
d337wws

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 3 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-14 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta prognozy wartości przychodów ze sprzedaży w IV kwartale 2014 r. i wstępna wartość przychodów ze sprzedaży w 2014 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu kwartalnego za III kwartał 2014 r. z dnia 14.11.2014 r. nr 35/2014, Zarząd MakoLab S.A. (dalej Spółka)
informuje, że według stanu na dzień publikacji niniejszego raportu wstępna wartość przychodów ze sprzedaży Spółki w IV kwartale 2014 r. wyniosła 5.730 tys. zł. Oznacza to przekroczenie o 26% prognozy wartości przychodów ze sprzedaży Spółki w IV kwartale 2014 r. podanej w raporcie kwartalnym za III kwartał 2014 r. Wyższa niż prognozowano wartość przychodów ze sprzedaży Spółki w IV kwartale 2014 r jest wynikiem zrealizowania do końca IV kwartału 2014 r. większej niż planowano ilości usług dla klientów zagranicznych Spółki oraz wysokiego kursu Euro w końcu 2014 r. Zarząd Spółki informuje ponadto, że wstępna wartość przychodów ze sprzedaży Spółki w całym 2014 r., według stanu na dzień publikacji niniejszego raportu, osiągnęła poziom 17.190 tys. zł. Oznacza to wzrost wartości przychodów ze sprzedaży Spółki w 2014 r. o 27% w stosunku do wartości przychodów ze sprzedaży Spółki w 2013 r.
Zarząd Spółki informuje jednocześnie, że powyższe dane mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie po uwzględnieniu wszystkich danych i okoliczności branych pod uwagę przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2014 r. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 15 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d337wws

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Wojciech Zieliński Prezes Zarządu
Mirosław Sopek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d337wws

Podziel się opinią

Share
d337wws
d337wws