Trwa ładowanie...
d4l976x
d4l976x
espi

MAKORA - Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta (25/2014) - EBI

MAKORA - Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta (25/2014)
Share
d4l976x

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 25 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-19 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna (?Emitent?) informuje, iż w dniu 18.11.2014 roku zawarł umowę sprzedaży 100 % udziałów spółki zależnej Makora Krośnieńska Huta Szkła Glass Factory spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowcu wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 453030 (?spółka zależna?). Cena sprzedaży udziałów ustalona została przez Strony na kwotę 1.100.000 (słownie: jeden milion sto tysięcy) złotych i zostanie zapłacona przez Nabywe w następujący sposób: 1) kwota 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych zapłacona została przed dniem zawarcia umowy, tytułem zadatku, który będzie zaliczony w poczet ceny; 2) kwota 850.000 (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych w terminie do dnia 17.11.2015 roku w następujących ratach: 100.000 (słownie: sto tysięcy) złotych w terminie do dnia 17.05.2015 roku, 100.000 (słownie: sto tysięcy) złotych w terminie do dnia 17.07.2015 roku, 100.000 (słownie: sto tysięcy) złotych w terminie do dnia 17.09.2015 roku, 550.000
(słownie: pięćset pięćdziesiąt) złotych w terminie do dnia 17.11.2015 roku. Dodatkowo Nabywca zobowiązuje się do zapłaty z dołu - miesięcznie kwoty 5.000 (słownie: pięć tysięcy) złotych tytułem odsetek od dnia 30.11.2014 roku do dnia uiszczenia ostatniej raty z kwoty 850.000 złotych. Zapłata poszczególnych rat, o których mowa powyżej, nastąpi na rachunek bankowy Emitenta. Po wpłaceniu przez Nabywcę powyższych kwot Emitent dokona spłaty całości kredytu bankowego i nie będzie posiadał żadnego zobowiązania z tytułu kredytów. Umowa została uznana za umowę istotną, ponieważ wartość umowy przekracza 20% wartości kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jerzy Pruchnicki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4l976x

Podziel się opinią

Share
d4l976x
d4l976x