Trwa ładowanie...
d49zy8c

MARKA - Powołanie Prezesa Zarządu Marka S.A. na kolejną kadencję. (31/2015) - EBI

MARKA - Powołanie Prezesa Zarządu Marka S.A. na kolejną kadencję. (31/2015)

Share
d49zy8c
NEW CONNECT
Raport EBI nr 31 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-06
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Powołanie Prezesa Zarządu Marka S.A. na kolejną kadencję.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Marka S.A. (dalej ?Spółka?) przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż na podstawie § 25 ust 1 lit j w związku z § 27 ust 3 i 4 Statutu Spółki oraz w związku z upływem pierwszej kadencji Zarządu spółki Marka S.A. Rada Nadzorcza na mocy uchwały nr 7/2015 z dnia 06 maja 2015 roku uchwaliła, iż Zarząd Spółki w drugiej kadencji będzie jednoosobowy oraz powołała Pana Jarosława Konopkę w skład Zarządu spółki Marka S.A. na kolejną kadencję i powierzyła pełnienie funkcji Prezesa Zarządu. Jednocześnie Spółka informuje, że życiorys Prezesa Zarządu został przekazany do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 22/2012. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d49zy8c

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jarosław Konopka Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d49zy8c

Podziel się opinią

Share
d49zy8c
d49zy8c