Trwa ładowanie...
d2thm6i

MARKA S.A. - Informacja o transakcjach (4/2012)

MARKA S.A. - Informacja o transakcjach (4/2012)

Share
d2thm6i
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2012
Data sporządzenia: 2012-12-07
Skrócona nazwa emitenta
MARKA S.A.
Temat
Informacja o transakcjach
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Marka S.A. działając na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 06.12.2012 roku otrzymał zawiadomienie o sprzedaży akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Marka S.A. przez osobę zobowiązaną. Sprzedaż miała miejsce w trybie transakcji sesyjnej zwykłej w dniu 6 grudnia 2012 roku. Sprzedano 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) akcji po cenie emisyjnej 9,50 zł za jedną akcję. Wartość łączna transakcji przekroczyła kwotę 5000,00 euro. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikację swoich danych osobowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2thm6i

| | | MARKA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MARKA S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 15-879 | | Białystok | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Świętego Rocha | | 5 lok. 109 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 085 742 02 34 | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 542-297-18-17 | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-07 Krzysztof Jaszczuk Prezes Zarządu Krzysztof Jaszczuk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2thm6i

Podziel się opinią

Share
d2thm6i
d2thm6i