Trwa ładowanie...
dm1ulkm
espi

MARKETEO.COM S.A. - Informacja o połączeniu Emitenta ze spółką NARZEDZIA.PL S.A. (35/2011)

MARKETEO.COM S.A. - Informacja o połączeniu Emitenta ze spółką NARZEDZIA.PL S.A. (35/2011)
Share
dm1ulkm

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MARKETEO.COM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o połączeniu Emitenta ze spółką NARZEDZIA.PL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 14) w zw. z § 20 oraz § 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009r. Nr 33 poz.259). Zarząd ROTOPINO.PL S.A. (poprzednio MARKETEO.COM S.A.) podaje do publicznej wiadomości, że Sąd Rejonowy w Bydgoszczy ? XIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 1 grudnia 2011 roku dokonał rejestracji połączenia spółki MARKETEO.COM S.A. ze spółką NARZEDZIA.PL S.A. Połączenie ww. spółek nastąpiło przez przejęcie spółki NARZEDZIA.PL S.A. przez spółkę MARKETEO.COM S.A. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych. Spółka NARZEDZIA.PL posiada jeden z większych sklepów internetowy w Polsce, w którym oferuje do sprzedaży narzędzia i elektronarzędzia. W wyniku połączeniu ww. spółek przestała istnieć Grupa Kapitałowa MARKETEO.COM S.A.,
do której należała spółka NARZEDZIA.PL S.A., jako podmiot zależny od Emitenta. Jednocześnie Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, że w związku z rejestracją ww. połączenia w dniu dzisiejszym w życie weszły uchwały nr 1/2011 i 2/2011 Rady Nadzorczej w przedmiocie zmian w Zarządzie Spółki, powołujące nowy Zarząd Emitenta w osobach Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego - na funkcję Prezesa Zarządu oraz Pana Macieja Posadzy - na funkcję członka Zarządu. O powyższych zmianach Spółka informowała raportem bieżącym EBI nr 61/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd ROTOPINO S.A. przesyła treść nowego Statutu Spółki zarejestrowanego przez sąd rejestrowy wraz z przedmiotowym połączeniem Emitenta ze spółką NARZEDZIA.PL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | STATUT Rotopino.pl S.A..pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MARKETEO.COM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MARKETEO.COM S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-171 Bydgoszcz
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wojska Polskiego 8
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
dm1ulkm

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-01 Ryszard Zawieruszyński Prezes Zarządu
2011-12-01 Maciej Posadzy Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dm1ulkm

Podziel się opinią

Share
dm1ulkm
dm1ulkm