Trwa ładowanie...
d1mjhzb
espi

MARKETEO.COM S.A. - Informacja o transakcjach członka Zarządu na akcjach Spółki w 2010 roku (1/2011)

MARKETEO.COM S.A. - Informacja o transakcjach członka Zarządu na akcjach Spółki w 2010 roku (1/2011)
Share
d1mjhzb

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MARKETEO.COM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transakcjach członka Zarządu na akcjach Spółki w 2010 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MARKETEO.COM S.A. (Spółka) informuje, iż Spółka powzięła w dniu 28 stycznia 2011 r. wiadomość, w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, w związku z § 2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających stały dostęp do określonych informacji poufnych (Dz.U. nr 229, poz. 1950), o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych w 2010 roku przez osobę wchodzącą w skład Zarządu Spółki, których wartość nie przekroczyła w danym roku kalendarzowym (2010) łącznie równowartości 5.000 euro. Zgodnie z otrzymaną informacją, jeden z członków Zarządu, w transakcjach dokonanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, na sesji w dniu 13.10.2010r. zbył łącznie 10.850 akcji po średniej cenie 1,67 zł za jedną akcję. Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych. | |
| | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MARKETEO.COM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MARKETEO.COM S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-171 Bydgoszcz
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wojska Polskiego 8
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d1mjhzb

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak Prezes Zarządu
2011-01-28 Ryszard Zawieruszyński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1mjhzb

Podziel się opinią

Share
d1mjhzb
d1mjhzb