Trwa ładowanie...
d1jdpor
espi

MARKETEO.COM S.A. - Zmiana firmy i adresu siedziby Emitenta (36/2011)

MARKETEO.COM S.A. - Zmiana firmy i adresu siedziby Emitenta (36/2011)
Share
d1jdpor
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-01
Skrócona nazwa emitenta
MARKETEO.COM S.A.
Temat
Zmiana firmy i adresu siedziby Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ROTOPINO.PL S.A. (poprzednio MARKETEO.COM S.A.) podaje do publicznej wiadomości, iż Sąd Rejonowy w Bydgoszczy ? XIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 1 grudnia 2011 roku dokonał rejestracji zmiany firmy z MARKETEO.COM S.A. na ROTOPINO.PL S.A. Jednocześnie Sąd Rejonowy dokonał rejestracji zmiany adresu siedziby Spółki. Obecnie Spółka mieści się pod adresem: ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz. W związku ze zmianą firmy Emitenta, Zarząd Spółki niezwłocznie wystąpi do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o dokonanie zmiany nazwy, pod jaką akcje Emitenta są notowane.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d1jdpor

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-01 Ryszard Zawieruszyński Prezes Zarządu
2011-12-01 Maciej Posadzy Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1jdpor

Podziel się opinią

Share
d1jdpor
d1jdpor