Trwa ładowanie...
d1u3zhb
espi

MARVIPOL S.A. - Znacząca umowa ? aktualizacja informacji. (195/2011)

MARVIPOL S.A. - Znacząca umowa ? aktualizacja informacji. (195/2011)
Share
d1u3zhb
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 195 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-01
Skrócona nazwa emitenta
MARVIPOL S.A.
Temat
Znacząca umowa ? aktualizacja informacji.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 168/2011 opublikowanego w dn. 20 października 2011 r. Marvipol S.A. [Emitent] informuje o zawarciu w dniu 1 grudnia 2011 r. Aneksu do Umowy o wykonanie robót budowlanych w systemie Generalnego Wykonawstwa [Umowa] zawartej w dniu 20 października 2011 r. z Strabag Sp. z o.o. [Generalny Wykonawca], której przedmiotem jest wykonawstwo przez Generalnego Wykonawcę inwestycji polegającej na wybudowaniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym wraz z infrastrukturą, usytuowanego na będącej własnością Emitenta działce gruntu w Warszawie, w rejonie ul. Sokratesa. Na mocy Aneksu, w związku ze zwiększeniem zakresu robót przygotowawczych i w konsekwencji koniecznością przesunięcia terminu przekazania Generalnemu Wykonawcy placu budowy, uległ zmianie termin zakończenia realizacji Umowy, który został ustalony na dzień do 8 października 2013 r. Pozostałe warunki Umowy nie uległy istotnym zmianom.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MARVIPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MARVIPOL S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-193 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stawki 3a
(ulica) (numer)
(+48 22) 536-50-00 (+48 22) 860-64-32
(telefon) (fax)
gpw@marvipol.pl www.marvipol.pl
(e-mail) (www)
526-12-11-046 011927062
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-01 Sławomir Horbaczewski Pełnomocnik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1u3zhb

Podziel się opinią

Share
d1u3zhb
d1u3zhb