Trwa ładowanie...
d3ni1wj

Marża odsetkowa netto BZWBK utrzymywała się kwartalnie na poziomie 3,5-3,6%

Warszawa, 27.01.2016 (ISBnews) - Kwartalna marża odsetkowa netto Banku Zachodniego WBK w ub. roku utrzymywała się na relatywnie stabilnym poziomie, oscylując wokół 3,5-3,6%, podał bank. Stabilizacja marży z lekką tendencją wzrostową w drugiej połowie roku to przede wszystkim efekt korzystnego rozwoju wolumenów biznesowych.

Share
d3ni1wj

"Wypracowano ją w otoczeniu rekordowo niskich stóp procentowych (po kolejnej obniżce Rady Polityki Pieniężnej z marca 2015 r. o 50 pb) w wyniku proaktywnych działań w zakresie akwizycji, promocji oraz zarządzania parametrami oferty produktowej z uwzględnieniem warunków rynkowych, oczekiwań klientów oraz celów własnych grupy w zakresie zarządzania płynnością, kapitałami i strukturą bilansu" - czytamy w raporcie.

Bank podał, że stabilizacja marży odsetkowej netto z lekką tendencją wzrostową w II połowie roku to przede wszystkim efekt korzystnego rozwoju wolumenów biznesowych, a zwłaszcza dalszej rozbudowy portfela kredytów gotówkowych i pozostałych kredytów konsumenckich z jednoczesnym zwiększeniem sald niskokosztowych środków bieżących i oszczędnościowych.

Wynik z tytułu odsetek osiągnął wartość 4 309,2 mln zł w 2015 r. i zwiększył się o 7,8% r/r.

d3ni1wj

"Wyższy w skali roku wynik z tytułu odsetek (+312,4 mln zł r/r) przy niewielkim spadku marży odsetkowej netto (z 3,73% w 2014 r. do 3,55% w 2015 r. wg annualizacji w ujęciu narastającym) odzwierciedla przyrost aktywów przychodowych w tempie szybszym niż generowany przez ten portfel wzrost dochodów odsetkowych (pod presją malejących stóp procentowych). Jest to efekt rozszerzenia zakresu konsolidacji o Grupę SCB S.A. oraz organicznego rozwoju wolumenów biznesowych w warunkach ożywienia koniunktury gospodarczej i rekordowo niskich stóp procentowych" - czytamy dalej.

Wynik z tytułu prowizji wyniósł 1 938,1 mln zł i przekroczył poziom poprzedniego roku o 4,9% r/r. Bank podał, że wzrost wyniku z tytułu prowizji (+90,3 mln zł r/r) jest wypadkową takich czynników jak: rozwój sytuacji gospodarczej, dynamika rynków finansowych, zmiany w środowisku regulacyjnym, wymogi konkurencji oraz modyfikacje zakresu podmiotowego konsolidacji sprawozdań finansowych grupy BZ WBK.

Należności brutto od klientów zwiększyły się w skali roku o 10% do 100 062 mln zł w wyniku wzrostu kredytów dla klientów indywidualnych o 8,7% r/r do 51 950,1 mln zł oraz należności od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego o 10,7% r/r do 43 542,3 mln zł.

Zobowiązania wobec klientów wzrosły w skali roku o 7,2% do wartości 101 865,4 mln zł w efekcie przyrostu środków pochodzących od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego o 16,2% r/r do 42 664,7 mln zł oraz wzrostu depozytów od klientów indywidualnych o 1,6% r/r do 59 200,7 mln zł.

d3ni1wj

Wskaźnik kredyty/depozyty wyniósł 93,2% na koniec grudnia 2015 r. wobec 90,4% rok wcześniej, a wzrost tego wskaźnika jest konsekwencją dynamiki wzrostu akcji kredytowej.

Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych i portfeli indywidualnych wyniosła 13 mld zł i zmniejszyła się o 1,8% r/r.

Baza klientów ogółem BZ WBK i SCB liczyła 6,4 mln klientów na koniec 2015 r.

Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Jego głównym akcjonariuszem jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.
(ISBnews)

d3ni1wj

Podziel się opinią

Share
d3ni1wj
d3ni1wj