Trwa ładowanie...
d45dv5u

Marża odsetkowa netto mBanku wzrosła r/r do 2,3% w I kwartale

Warszawa, 28.04.2016 (ISBnews) - Marża odsetkowa netto mBanku w I kwartale 2016 roku wzrosła do poziomu 2,3% wobec 2,1% w całym 2015 roku i 2,2% w IV kw. 2015 roku. Wskaźnik koszty do dochodów C/I wzrósł do 47,7% wobec 40,4% w I kw. 2015 r., podał bank.

Share
d45dv5u

Wynik z tytułu odsetek, który jest głównym źródłem dochodów grupy mBanku wyniósł 676,4 mln zł i pozostał na prawie niezmienionym poziomie w porównaniu do poprzedniego kwartału, podkreśliła instytucja.

"Przychody z tytułu odsetek w I kwartale 2016 roku zmniejszyły się o 14,8 mln zł, tj. 1,5%, w porównaniu do poprzedniego kwartału i wyniosły 945,5 mln zł. Głównym źródłem przychodów odsetkowych pozostały kredyty i pożyczki z udziałem 70,2%. Koszty z tytułu odsetek również spadły w porównaniu do poprzedniego kwartału o 14,6 mln zł, tj. 5,2%, i wyniosły 269,1 mln zł. W I kwartale 2016 roku odnotowano spadek kosztów z tytułu rozliczeń z klientami o 9,8 mln zł, tj. 5,4%, co wynika z niższego oprocentowania zobowiązań wobec klientów i mniejszej liczby dni w kwartale" - czytamy w raporcie.

Wynik z tytułu opłat i prowizji w I kwartale 2016 roku był niższy o 25,7 mln zł, tj. 10,8%, w stosunku do poprzedniego kwartału i wyniósł 211,7 mln zł.

"Przychody z tytułu opłat i prowizji w I kwartale spadły o 30,1 mln zł, tj. 7,9%, w stosunku do poprzedniego kwartału i wyniosły 351,9 mln zł. Największy spadek zanotowano w opłatach i prowizjach z działalności kredytowej, które zmniejszyły się o 10,0 mln zł, czyli 12,7%. Spadek ten wynika z niższej sprzedaży kredytów, głównie korporacyjnych" - czytamy dalej.

d45dv5u

W I kwartale 2016 r., podobnie jak w poprzednim, grupa mBanku nie zanotowała przychodów z tytułu dywidend.

Wynik na działalności handlowej wyniósł 84,1 mln zł i był wyższy o 13,2 mln zł, tj. 18,6%, w porównaniu do IV kw. 2015 roku na wskutek przede wszystkim wzrostu wyniku na pozostałej działalności handlowej do poziomu 12,3 mln zł z -5,3 mln zł w IV kw. 2015 roku.

Z kolei wynik z pozycji wymiany zmniejszył się o 4,4 mln zł i wyniósł 71,8 mln zł.

W I kwartale 2016 roku dochody ogółem grupy mBanku wyniosły 1 008,9 mln zł i były o 9,1% niższe w skali kwartału

d45dv5u

Koszty działalności i amortyzacja wyniosły 480,8 mln zł i były niższe o 26,2% kwartał do kwartału.

Bank wyjaśnił, że spadek wynikał głównie z niższego wpływu wydarzeń jednorazowych (koszty IV kwartału 2015 roku zawierały wpłatę dokonaną przez mBank i mBank Hipoteczny przeznaczoną na wypłaty środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie w kwocie 141,7 mln zł oraz koszty utworzenia rezerwy na wpłatę do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców w kwocie 52,1 mln zł).

Wskaźnik kosztów do dochodów ukształtował się na poziomie 47,7%% na koniec I kwartału 2016 roku, spadając z poziomu 50,1% na koniec IV kwartału 2015 roku. W skali roku C/I wzrósł o 7,2 pkt proc.

mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 123,52 mld zł na koniec 2015 r.

(ISBnews)

d45dv5u

Podziel się opinią

Share
d45dv5u
d45dv5u