Trwa ładowanie...
d2g4cps

MAXIMUS - Zbycie akcji przez osobę zobowiązaną (8/2014)

MAXIMUS - Zbycie akcji przez osobę zobowiązaną (8/2014)

Share
d2g4cps
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2014
Data sporządzenia: 2014-03-13
Skrócona nazwa emitenta
MAXIMUS
Temat
Zbycie akcji przez osobę zobowiązaną
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd MAXIMUS S.A. informuje, że w dniu 13 marca 2014 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi od osoby zobowiązanej do przekazywania zawiadomień na podstawie powyższego artykułu tj. od Pani Izabeli Stodulskiej Przewodniczącego Rady Nadzorczej Maximus S.A., iż w wyniku transakcji sprzedaży: - w dniu 12.03.2014 roku na sesji zwykłej na rynku NewConnect 275.000 (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) sztuk akcji MAXIMUS S.A. - w tym po cenie 0,18gr ? 275.000 sztuk, udział ogólnej liczby głosów zmniejszył się o 1,47%. Przed wyżej wymienioną transakcją posiadałam 275.000 (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji MAXIMUS S.A. W wyniku zawarcia transakcji sprzedaży na sesji zwykłej na rynku NewConnect w dniu 12.03.2014, roku Pani Izabela Stodulska nie posiada żadnych żadnych akcji Emitenta. Aktualnie Pan Izabela Stodulska nie posiada żadnych akcji Emitenta.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2g4cps

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-13 Grzegorz Lorek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2g4cps

Podziel się opinią

Share
d2g4cps
d2g4cps