Trwa ładowanie...
d1ehdeo
d1ehdeo
espi

mBank - Decyzja Zarządu mBanku S.A. zaakceptowana przez Rade Nadzorczą mBanku S.A., w sprawie wni ...

mBank - Decyzja Zarządu mBanku S.A. zaakceptowana przez Rade Nadzorczą mBanku S.A., w sprawie wniosku o wypłacenie dywidendy z zysku Banku za rok 2014, w zależności od spełnienia się określonych warunków (9/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1ehdeo

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-02 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | mBank | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Decyzja Zarządu mBanku S.A. zaakceptowana przez Rade Nadzorczą mBanku S.A., w sprawie wniosku o wypłacenie dywidendy z zysku Banku za rok 2014, w zależności od spełnienia się określonych warunków | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki mBank S.A. ("Bank") podaje do wiadomości, że w dniu 2 marca 2015 r. podjął uchwałę o przedłożeniu do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku wniosku o podział zysku Banku za rok 2014, zawierającego wniosek o wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy z zysku Banku za rok 2014, z zastrzeżeniem łącznego spełnienia się następujących warunków: w zaudytowanych sprawozdaniach finansowych mBanku S.A. sporządzonych za pierwsze półrocze 2015 r. łączny współczynnik kapitałowy (TCR) będzie co najmniej na poziomie 15.5%, a wynik netto mBank S.A. wyniesie co najmniej 250.000.000 PLN. Zgodnie z wnioskiem Zarządu Banku, na dywidendę dla akcjonariuszy Banku zostanie przekazana kwota 717 572 669 zł, przy czym kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 17 zł. Zarząd Banku rekomenduje, aby dzień dywidendy został ustalony na dzień 29 maja 2015 r. (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 18 sierpnia 2015 r. (termin wypłaty dywidendy). W przypadku nie spełnienia się powyżej
wymienionych warunków Zarząd Banku rekomenduje, aby zysk netto za rok 2014 został przeznaczony w następujący sposób: 1. w kwocie 50.000.000,00 zł ? na fundusz ogólnego ryzyka mBanku S.A.; 2. w kwocie 1.124.096.218,00 zł ? na kapitał zapasowy mBanku S.A. Zarząd mBanku S.A. poinformuje akcjonariuszy mBanku S.A. w osobnym oświadczeniu, które zostanie opublikowane w raporcie bieżącym w dniu 30 lipca 2015 r., o spełnieniu bądź nie spełnieniu powyżej wskazanych warunków, które determinują wypłatę dywidendy. Wniosek Zarządu w sprawie wypłacenia dywidendy dla akcjonariuszy za rok 2014 został przedłożony do oceny Rady Nadzorczej zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych. W dniu 2 marca 2015 r. Rada Nadzorcza Banku zaakceptowała wniosek Zarządu Banku w sprawie przedłożenia do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Banku wypłacenia dywidendy dla akcjonariuszy z zysku Banku za rok 2014 w zależności od spełnienia się ustalonych warunków. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

mBank S.A.
(pełna nazwa emitenta)
mBank Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-950 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
SENATORSKA 18
(ulica) (numer)
829-00-00 829-00-33
(telefon) (fax)
www.mbank.pl
(e-mail) (www)
526-021-50-88 001254524
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Maciej Mołdawa Zastępca Dyrektora Departamentu Compliance

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ehdeo

Podziel się opinią

Share
d1ehdeo
d1ehdeo