Trwa ładowanie...
d19tacs

ME chce zakończyć prace zespołu nad programem dla górnictwa do końca roku

Warszawa, 19.10.2016 (ISBnews) - Powołany przez Ministerstwo Energii zespół chce zakończyć prace nad programem dla górnictwa węgla kamiennego do końca 2016 r., poinformowała dyrektor Departamentu Górnictwa w Ministerstwie Energii Anna Margis.

Share
d19tacs

"Program powinien zostać opracowany - a przynajmniej wynik zespołu - do końca 2016 r. Następnie zostanie przekazany do uzgodnień międzyresortowych, społecznych, następnie przejdzie przez Radę Ministrów, żeby to był program rządowy i żeby co dwa lata był poddawany kontroli rządu" - powiedziała Margis podczas posiedzenia zespołu ds. górnictwa.

W ramach zespołu ustalony został cel główny programu - tworzenie warunków sprzyjających budowie rentownego, efektywnego i nowoczesnego sektora węgla górnictwa kamiennego, opartego na kooperacji, wiedzy, innowacjach, który działając w przyjaznym i przewidywalnym otoczeniu programowo-prawnym pozwala na efektywne wykorzystanie kapitału zasobowego, społecznego i gospodarczego do zapewnienia wysokiej niezależności energetycznej Polski oraz wspierania konkurencyjności gospodarki narodowej, dodała.

"Wydaje nam się, że w głównym celu zawarliśmy wszystkie tezy, które chcielibyśmy przez cele szczegółowe realizować" - powiedziała dyrektor.

Częścią programu jest także analiza i diagnoza sektora, w tym m.in. wielkości zasobów.

d19tacs

"Opracowujemy w tej chwili prognozę zapotrzebowania na węgiel kamienny do roku 2030" - dodała Margis.

Zespół wypracował 10 celów szczegółowych:

- odzyskanie i stabilizacja płynności rentowności i efektywności ekonomicznej,

- kontynuacja działań w kierunku integracji pionowej górnictwa i energetyki,

d19tacs

- zapewnienie pokrycia krajowego zapotrzebowania na węgiel kamienny, w szczególności do produkcji energii, ciepła i koksu,

- zapewnienie dostępu do nowych złóż węgla oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu inwestycji tam, gdzie zapewnią one najwyższy efekt ekonomiczny,

- rozwój kompetencji pracowniczych i wiedzy,

- zmniejszenie oddziaływania sektora na środowisko oraz zwiększenie wykorzystania odpadów wydobywczych i kopalin towarzyszących,

d19tacs

- innowacje w górnictwie węgla kamiennego, w tym w kierunku tzw. inteligentnej kopalni i poprawy bezpieczeństwa pracy,

- dywersyfikacja wykorzystania gospodarczego węgla kamiennego,

- zapewnienie warunków do kontynuacji działań zmierzających do eliminacji skutków działań restrukturyzacyjnych przeprowadzonych dotychczas,

- ujednolicenie, uelastycznienie i uproszczenie systemów wynagradzania i prawa pracy (do końca 2017 r.) i jego wprowadzenie (od 2018 r.).

d19tacs

Wśród szczegółowych działań znalazły się m.in. racjonalizacja kosztów, reorganizacja struktury spółek, ukierunkowanie produkcji na potrzeby rynku, szczegółowe rozwiązania legislacyjne, a także dążenie do zmian w tzw. pakiecie klimatycznym.

Zespół uważa także za zasadne przeanalizowanie, czy nie należałoby wydłużyć okresu, na który elektrownie zobowiązane są posiadać zapas węgla z obecnych 60 dni.

(ISBnews)

d19tacs

Podziel się opinią

Share
d19tacs
d19tacs