Trwa ładowanie...
d3eajpy
espi

MEDIACAP S.A. - Zmniejszenie stanu posiadania akcji Spółki przez akcjonariusza do poziomu 4,78% (...

MEDIACAP S.A. - Zmniejszenie stanu posiadania akcji Spółki przez akcjonariusza do poziomu 4,78% (5/2014)

Share
d3eajpy

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MEDIACAP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmniejszenie stanu posiadania akcji Spółki przez akcjonariusza do poziomu 4,78% | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MEDIACAP SA (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, że na podstawie zawiadomienia otrzymanego od mWealth Management SA z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (dalej: "Ustawa"), powziął informację o zmianie stanu posiadania akcji Spółki. Zmiana stanu posiadania nastąpiła w związku z zarejestrowaniem przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki oraz objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii C przez Posella Limited oraz Frinanti Limited w drodze subskrypcji prywatnej. Podwyższenie kapitału zakładowego spowodowało zmniejszenie stanu posiadania akcji przez mWealth Management SA. Przed zajściem wyżej wymienionego zdarzenia mWealth Management SA posiadała 771 152 akcje, stanowiące 6,93 % udziału w
kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 771 152 głosów, co stanowiło 6,93 % ogólnej liczby głosów. Na skutek wskazanego wyżej zdarzenia mWealth Management SA posiada aktualnie 771 152 akcje, stanowiące 4,78 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 771 152 głosów, co stanowi 4,78 % ogólnej liczby głosów. mWealth Management SA poinformowała także, że nie istnieją żadne podmioty zależne od mWealth Management SA, które posiadałyby akcje Spółki oraz że nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) Ustawy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3eajpy

| | | MEDIACAP SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MEDIACAP S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-905 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Francuska | | 37 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 463 99 07 | | 22 463 99 08 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@mediacap.pl | | www.mediacap.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 521-279-33-67 | | 012976217 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-04 Jacek Olechowski Prezes Zarządu Jacek Olechowski
2014-03-04 Edyta Gurazdowska Członek Zarządu Edyta Gurazdowska

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3eajpy

Podziel się opinią

Share
d3eajpy
d3eajpy