Trwa ładowanie...
d45a7jh

MEDIATEL - Rozwiązanie umowy znaczącej ? pożyczka HAWE Telekom sp. z o.o. od Agencji Rozwoju Prze ...

MEDIATEL - Rozwiązanie umowy znaczącej ? pożyczka HAWE Telekom sp. z o.o. od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (RB-38/2015) (38/2015)

Share
d45a7jh

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 38 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-01 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MEDIATEL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Rozwiązanie umowy znaczącej ? pożyczka HAWE Telekom sp. z o.o. od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (RB-38/2015) | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MEDIATEL S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) podaje do publicznej wiadomości, że dzisiaj tj. 1 września 2015 r. spółka zależna HAWE Telekom sp. z o.o. (dalej: HAWE Telekom) otrzymała od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (dalej: ARP) oświadczenie o rozwiązaniu bez wypowiedzenia umowy pożyczki z dnia 30 grudnia 2010 r. (dalej: Umowa pożyczki)
. Rozwiązanie Umowy pożyczki nastąpiło ze skutkiem natychmiastowym, tj. z chwilą doręczenia HAWE Telekom oświadczenia ARP. O zawarciu Umowy pożyczki pomiędzy HAWE Telekom a ARP, spółka HAWE S.A. poinformowała w raporcie bieżącym nr 77/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. Spółka posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym HAWE Telekom, HAWE S.A. posiada 99,69% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Na podstawie Umowy pożyczki, ARP udzieliła HAWE Telekom pożyczki w kwocie 100 mln zł w celu sfinansowania nakładów na zaprojektowanie i budowę III etapu Ogólnopolskiej Sieci Światłowodowej HAWE w relacjach: Kraków ? Katowice ? Opole ? Wrocław, Kraków ? Cieszyn, Sochaczew
? Warszawa ? Siedlce ? Biała Podlaska ? Terespol oraz refinansowanie nakładów poniesionych na wybudowanie II etapu Ogólnopolskiej Sieci Światłowodowej. Powodem rozwiązania Umowy pożyczki wskazanym przez ARP jest pogarszająca się sytuacja finansowa HAWE Telekom zagrażająca terminowej spłacie należności z Umowy pożyczki. Zarząd Spółki kwestionuje zaistnienie przesłanek do rozwiązania Umowy pożyczki przez ARP. Zarząd Spółki informuje, że skutkiem rozwiązania Umowy pożyczki dla HAWE Telekom jest postawienie w stan natychmiastowej wymagalności wierzytelności z Umowy pożyczki w postaci należności głównej w kwocie 80.000.000 (osiemdziesiąt milionów) zł wraz z należnymi na dzień spłaty odsetkami ustawowymi. Umowa pożyczki była umową znaczącą zarówno w dniu jej zawarcia, jak i w dniu rozwiązania. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie ? ? informacje bieżące i okresowe; § 5 ust.1 pkt. 5 w zw. z § 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku ? w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku, Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45a7jh

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MEDIATEL SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MEDIATEL | | Telekomunikacja (tel) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-486 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Francesca Nullo | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 501 55 00 | | +48 22 501 55 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | investor@mediatel.pl | | www.mediatel.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-03-02-640 | | 012512021 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-01 Paweł Paluchowski Prezes Zarządu
2015-09-01 Paweł Sobków Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45a7jh

Podziel się opinią

Share
d45a7jh
d45a7jh