Trwa ładowanie...
d27uut4
d27uut4
espi

MEDICA PRO FAMILIA S.A. - Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o of...

MEDICA PRO FAMILIA S.A. - Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych. (11/2013)
Share
d27uut4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MEDICA PRO FAMILIA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Medica Pro Familia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka") informuje, iż na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych, w dniu 28 października 2013 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Andrzeja Opadczuka, o następującej treści: Działając na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym zawiadamiam, iż w wykonaniu umowy z dnia 16 października 2013 roku, w dniu 23 października 2013 roku doszło do realizacji zbycia przeze mnie 243.000 (słownie: dwieście czterdzieści trzy tysiące) zdematerializowanych akcji Spółki Medica Pro Familia Spółka Akcyjna stanowiących 10 % w kapitale zakładowym oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przed zbyciem Akcji, posiadałem łącznie 1.550.000 (słownie: jeden milion
pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki, które stanowiły 63,79 % kapitału zakładowego i uprawniały do wykonywania 63,79 % ogólnej liczby głosów na jej Walnym Zgromadzeniu. W wyniku zbycia, o którym mowa powyżej, posiadam obecnie 1.307.000 (słownie: jeden milion trzysta siedem tysięcy) akcji Spółki, które stanowią 53,79 % kapitału zakładowego i uprawniają do wykonywania 53,79 % ogólnej liczby głosów na jej Walnym Zgromadzeniu. Jednocześnie informuję, iż nie występują żadne podmioty ode mnie zależne, które posiadałyby akcje Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEDICA PRO FAMILIA S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-868 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Marymoncka 14 lok. 1
(ulica) (numer)
+48 22 834 63 36 +48 22 835 21 63
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
1182086113 146238323
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-28 Marta Jeka Członek Zarządu
2013-10-28 Justyna Bełdyga Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27uut4

Podziel się opinią

Share
d27uut4
d27uut4