Trwa ładowanie...
d3fz2tr
d3fz2tr
espi

MENNICA - Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeni...

MENNICA - Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.10.2013 roku (40/2013)
Share
d3fz2tr
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-28
Skrócona nazwa emitenta
MENNICA
Temat
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.10.2013 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mennicy Polskiej S.A. w dniu 28.10.2013 r. Zbigniew Marek Jakubas; Warszawa; 7 662 357 akcji/głosów, tj. 19,8% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 14,78% ogólnej liczby głosów MULTICO Sp. z o.o., Warszawa, 17 909 600 akcji/głosów, tj. 46,3% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 34,55% ogólnej liczby głosów AMPLICO OFE; Warszawa; 4 000 000 akcji/głosów, tj. 10,3% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 7,72% ogólnej liczby głosów ING OFE; Warszawa; 4 000 000 akcji/głosów, tj. 10,3% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 7,72% ogólnej liczby głosów OFE PZU "Złota Jesień"; Warszawa; 2 600 000 akcji/głosów, tj. 6,7% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 5,02% ogólnej liczby głosów

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MENNICA POLSKA SA
(pełna nazwa emitenta)
MENNICA Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-851 Warszawa,
(kod pocztowy) (miejscowość)
Waliców 11
(ulica) (numer)
022 656 40 00 022 620 52 22
(telefon) (fax)
mennica@mennica.com.pl www.mennica.com.pl
(e-mail) (www)
527-00-23-255 010635937
(NIP) (REGON)
d3fz2tr

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-28 Grzegorz Zambrzycki Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
2013-10-28 Leszek Kula Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3fz2tr

Podziel się opinią

Share
d3fz2tr
d3fz2tr