Trwa ładowanie...
d2sacgx
d2sacgx
espi

MENNICA - Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (39/2013)

MENNICA - Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (39/2013)
Share
d2sacgx
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-28
Skrócona nazwa emitenta
MENNICA
Temat
Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że w dniu 28.10.2013 roku rozpoczęło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. Walne Zgromadzenie dokonało wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz przyjęło porządek obrad, o którym Spółka informowała w raportach bieżących nr 29/2013 oraz 31/2013. Następnie Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o ogłoszeniu przerwy w obradach do dnia 5 listopada 2013 roku do godziny 13:00.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MENNICA POLSKA SA
(pełna nazwa emitenta)
MENNICA Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-851 Warszawa,
(kod pocztowy) (miejscowość)
Waliców 11
(ulica) (numer)
022 656 40 00 022 620 52 22
(telefon) (fax)
mennica@mennica.com.pl www.mennica.com.pl
(e-mail) (www)
527-00-23-255 010635937
(NIP) (REGON)
d2sacgx

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-28 Grzegorz Zambrzycki Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
2013-10-28 Leszek Kula Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2sacgx

Podziel się opinią

Share
d2sacgx
d2sacgx