Trwa ładowanie...
d8ftlt9
espi

MENNICA SKARBOWA - Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2 ... - EBI

MENNICA SKARBOWA - Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2014 r. (38/2014)

Share
d8ftlt9
NEW CONNECT MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Raport EBI nr 38 / 2014
Data sporządzenia: 2014-12-02
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2014 r.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Mennicy Skarbowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej ?Spółka?) informuje, iż Rada Nadzorcza w dniu 1.12.2014 r. podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2014 rok. Podmiotem wybranym przez Radę Nadzorczą jest K.R. Group Sp. z o.o. TAX Sp. komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Owsiana 12, 03-825 Warszawa. Wpisany jest pod numerem 1768 na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8ftlt9

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Bartłomiej Knichnicki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8ftlt9

Podziel się opinią

Share
d8ftlt9
d8ftlt9